Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      

                                  Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego 
w Krowicy Samej

                W Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego aktywnie działa Samorząd Uczniowski. W skład zarządu wchodzi dziewięcioro uczniów, wybranych w szkolnych wyborach powszechnych. Organizacja działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan pracy. Opiekunem samorządu od bieżącego roku szkolnego jest pani Anna Horiwnyk. Członkowie SU biorą aktywny udział w życiu szkoły, angażują się w akcje charytatywne jak  sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji „Pomóż i ty”,  „Góra Grosza”.  Zorganizowali także zabawę andrzejkową oraz dyskotekę wiosenną. Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczy w różnych uroczystościach  szkolnych  i lokalnych.
                                      Informacje wprowadził: SP 2013-05-21 08:54:44
Ostatnia modyfikacja: SP 2013-05-21 08:54:44