Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
       Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

         
          Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa od 2004 roku przy Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej. Opiekunem jest Pani mgr Wanda Baran, która inicjuje i przeprowadza wiele akcji związanych z ochroną środowiska, ekologią i ochroną przyrody. 
         Praca Koła opiera się głównie o ramowy plan Odziału Przemyskiego Ligi Ochrony Przyrody oraz program własny. Organizacja skupia w swoich szeregach uczniów II etapu edukacji szkolnej. Program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych, a także w dni wolne od pracy.
   Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w wielu działaniach rozbudzających ekologiczne zainteresowania, poznają piękną przyrodę, przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska oraz propagowania idei LOP. Uczniowie zaangażowani w działalność LOP biorą udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych osiągając sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Organizacja współpracuje z Nadleśnictwem Lubaczów oraz Kołem Łowieckim "Ryś". W ramach współpracy uczniowie biorą udział w akcji sadzenia i sprzątania lasu, dokarmiania zwierzyny leśnej, a także w prelekcjach na temat znaczenia lasu oraz roli myślistwa i łowiectwa.  Informacje wprowadził: SP 2013-05-13 14:32:42
Ostatnia modyfikacja: SP 2013-05-13 14:32:42