Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
                  15 GROMADA ZUCHOWA "PŁONĄCE ISKIERKI"

          W
 lutym 2004r. w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej powstała Gromada Zuchowa. Drużynową została dh Anna Furgała. 10 maja 2004r. został zamknięty okres próbny oraz nadano gromadzie numer "15". 

                                                     
Spotkanie integracyjne z przedstawicielami Instruktorskiego Kręgu Seniora Hufca Lubaczów.

Wojewódzki Chorągwiany Festiwal Piosenki           13 kwietnia 2013r. nasza 15 Gromada Zuchowa "Płonące Iskierki" uczestniczyła w Wojewódzkim Chorągwianym Festiwalu Piosenki pod hasłem "Śmiało w górę". Zuchy z naszej szkoły zajęły III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Video z występu dostępne do obejrzenia pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=CDjeAWSjBfQ 

Zobacz także:
  - Galeria
Obchody upamiętniające pobyt dh A. Małkowskiego w Rzeszowie i powstania pierwszych drużyn harcerskich.
"Kwiaty dla Papieża"
 


Zuchy i harcerze z naszej szkoły nie zapominają o Janie Pawle II. Corocznie w szkole jak i w kościele parafialnym odbywają się uroczystości upamiętniające postać naszego rodaka. 


 Spotkanie integracyjne.

Zobacz także:
  - Cała galeria

                                                     


                                II rocznica poświęcenia pomnika 

           znajdującego się na placu kościelnym w Krowicy Samej.
                 

                   

Zobacz także:
  - Cała galeria
            I Rocznica poświęcenia pomnika znajdującego się na                                                      placu kościelnym w Krowicy Samej.

                    W hołdzie mieszkańcom wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, 
            Budomierz pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA w latach 1944-1947,
                   zamordowanym w niemieckim obozie w Dachau i siedzibie NKWD w Charkowie.
                                         Żołnierzom poległym na frontach II wojny światowej. 

Zobacz także:
  - Cała galeria

Ognisko pożegnalne na koniec roku szkolnego - Czerwiec 2011r.


Gdy maluch przestaje być zuchem, zaczyna być harcerzem....

Zobacz także:
  - Galeria


                      Wystawa w 100-lecie harcerstwa na Ziemi Lubaczowskiej


          25 września 2011 r. w Muzeum Kresów w Lubaczowie (woj. podkarpackie) otwarto wystawę poświęconą historii harcerstwa na Ziemi Lubaczowskiej. Na wystawie zgromadzono dokumenty i zdjęcia ze zbiorów Muzeum Kresów, z Archiwum Hufca ZHP Lubaczów, Stary Dzików i Narol oraz ze zbiorów prywatnych.

          Wystawę otworzył dyrektor Muzeum Kresów Stanisław Piotr Makara, który odczytał list Wojewody Podkarpackiego, skierowany do organizatorów z podziękowaniem za zainteresowanie się historią harcerstwa na Ziemi Lubaczowskiej. Następnie głos zabrała komendantka hufca Lubaczów hm. Danuta  Kacprzak, która zwróciła uwagę na bogaty dorobek harcerstwa, mocne i stabilne fundamenty, jego twórców, a szczególnnie  przedwojennych i powojennych instruktorów oraz bieżące działania Hufca Lubaczów. Podczas wystawy  rozbrzmiały głośne harcerskie śpiewy.

Zobacz także:
  - Cała galeria

        Mamy nowe mundurki zuchowe !!! 


Zobacz także:
  - Galeria

                                           


                              Betlejemskie Światło Pokoju  

    Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

 Zobacz także:
  - Więcej

                       Otwarcie i poświęcenie świetlicy w Budomierzu.
         

          Niedzielne popołudnie,  11 października 2009  r. na długie lata zagości w pamięci mieszkańców wsi Budomierz w Gminie Lubaczów.  Po wielu latach starań i zabiegów świetlica wiejska została oficjalnie otwarta i oddana do użytku mieszkańcom. 

   

Zobacz także:
  - Więcej

Pieszy Rajd Zuchów i Harcerzy - 16.10.2009r. 


          16 października 2009r. na terenie Krowicy Samej odbył się Pieszy Rajd zorganizowany dla zuchów z 15 Gromady Zuchowej „Płonące iskierki” i harcerzy z 9 Drużyny Harcerskiej działających w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.


Zobacz także:
  - Więcej

         


           
                                                    DOKARMIANIE ZWIERZĄT

          Od początków działalności zuchy z 15 Gromady "Płonące Iskierki" angażują się w dokarmianie zwierząt. Przy współpracy z nadleśnictwem Lubaczów i pracownikami leśniczówek na naszym terenie zuchy uczestniczą systematycznie w zimowych wyprawach, których celem jest pomaganie zwierzętom leśnym. W trudnych zimowych warunkach dzieciaki wraz z leśniczymi Panem Krzysztofem Pryciuk i Panem Tomaszem Starościak wykonują karmniki dla zwierząt.  Pan leśniczy przeprowadza prelekcje na temat zachowania się ludzi w lesie oraz palenia ognisk na terenach leśnych. Podejmując się pięknej inicjatywy na rzecz dobra środowiska zuchy uczą sie jednocześnie jak pożytecznie i ciekawie spędzać czas wolny. Oczywiście podczas spotkań nigdy nie brakuje czasu na wspólne śpiewanie przy ognisk
u. 


   

Zobacz także:
  - Galeria

Nasze biwaki zuchowo - harcerskie. 

      Zuchy z naszej gromady corocznie w czasie ferii zimowych uczestniczą w biwakach, które organizuje Hufiec Lubaczów. Poprzez turnieje, zabawy, gry zespołowe, śpiew i pląsy integrują się z sąsiadującymi  gromadami i drużynami harcerskimi.

        Bieg Graniczny Wycieczka do Radruża
 
Wspaniała wycieczka zuchowa do Radruża odbyła sie w 2008r. 17 zuchów z naszej gromady zwiedziło stadnine koni oraz zabytkową cerkiew. W programie wycieczki znalazł się również basen oraz frytki w restauracji. Usługi transportowe dla naszych zuchów świadczył nasz stały kierowca Jan Zarosa.  

Zobacz także:
  - Galeria

Rajd zuchowo- harcerski 

     W ciepłe, słoneczne sobotnie popołudnie 5.10.2013r. zuchy i harcerze wraz z swoimi druhnami phm Elżbietą Oleszycką, phm Anną Furgałą wyruszyli do „Pięciu sosen”. W czasie wędrówki nie zabrakło śpiewu oraz bacznej obserwacji przyrody. Po wspólnym różańcu i śpiewie do Matki Bożej uczestnicy rajdu wrócili na plac dawnej szkoły w Cetyni. Z humorem, śpiewem przy ognisku, piekli kiełbaski, jabłka. Nie zabrakło też zabawy, gier sprawnościowych. Radośni   i zadowoleni wszyscy rozeszli się do domów. 

Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek” XXV edycja

Czas trwania akcji: 01.10.2013r. – 15.05.2014r. 


       15 Gromada Zuchowa Płonące Iskierki
 i 9 Drużyna Harcerska działające przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej wraz ze swoimi druhnami przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” organizowanej przez instruktorów Hufca Ziemi Sanockiej. Zadania do wykonania skupione są częściowo wokół Bieszczadów. Do wykonania mamy 5 zadań. Za sobą mamy już wykonane 4 zadania.

Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „Wizerunek Florka” oraz wykonalismy dodatkowe zlecenie "Urodzinowa kartka Florka".  

 

„Pożegnanie lata” połączone ze „Startem zuchowo – harcerskim”

w Krowicy Samej


     20 września 2014r.  na terenie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej odbyły się zajęcia pod hasłem „Pożegnanie lata”. Zostało zorganizowane wiele atrakcji dla dzieci. Liczne konkurencje wzbudzały wiele emocji, gry terenowe dostarczyły mnóstwa  mocnych wrażeń. Dla sportowców odbył się mecz piłki nożnej oraz zawody sportowe. Wszyscy uczestniczyli w konkursie piosenki o tematyce letniej, razem tańczyliśmy i pląsaliśmy. Pod koniec zajęć czas na łonie natury spędziliśmy na wykonaniu pięknych prac plastycznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.

Organizatorzy:
dh phm. Elżbieta Oleszycka
dh phm. Anna Furgała
            Iwona Krućko  

 

Zuchowo-harcerski biwak szkoleniowy 14-15.11.2014r.  w Krowicy Samej

      
29 kwietnia 2015r odbyła się w naszej szkole  zbiórka 15 Gromady   Zuchowej ,,Płonące Iskierki’,9 Drużyny Harcerskie pod kierunkiem druhny  pdh Anny Furgała, pdh Elżbiety Oleszyckiej, z udziałem Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa w obecności Pani Dyrektor szkoły mgr Marii Kowaliszyn.                                                                                                                                        Zbiórka poświęcona była majowym świętom. Harcerze z Kręgu Seniora opowiedzieli gawędy oraz jak obchodzone były święta 1 maja ,3maja kiedy oni byli w wieku zuchów i harcerzy. Wspólnie recytowaliśmy wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka’’, a także zuchy i harcerze recytowali wiersze o Ojczyźnie,  symbolach narodowych. Po wspólnych śpiewach piosenek harcerskich tych starszych, zapomnianych i tych nowych, współczesnych odbyła się majsterka zuchowo-harcerska, robiliśmy chorągiewki, kwiaty w naszych narodowych  barwach.    Radośni i z większymi   doświadczeniami zdobytymi na zbiórce pożegnaliśmy się iskierką przyjaźni. Tradycją jest,    że nasze drużyny działające w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego organizują  co roku takie zbiórki z udziałem harcerzy z Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa.

Opracowała: mgr Elżbieta Oleszycka  

 

Spotkanie z Druhną Nutką

19 marca 2015r. odbył  się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej ,,Spotkanie  z Druhną Nutką”. 15 Gromada Zuchowa ,,Płonące Iskierki” i 9 Drużyna Harcerska  z naszej szkoły zajęły  II miejsce.

Zuchowo –harcerska majówka z udziałem

Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa

,,Patriotyzm jest w nas”
 

        29 kwietnia 2015r odbyła się w naszej szkole  zbiórka 15 Gromady   Zuchowej ,,Płonące Iskierki’,9 Drużyny Harcerskie pod kierunkiem druhny  pdh Anny Furgała, pdh Elżbiety Oleszyckiej, z udziałem Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa w obecności Pani Dyrektor szkoły mgr Marii Kowaliszyn.                                                                                                                                  Zbiórka poświęcona była majowym świętom. Harcerze z Kręgu Seniora opowiedzieli gawędy oraz jak obchodzone były święta 1 maja ,3maja kiedy oni byli w wieku zuchów i harcerzy. Wspólnie recytowaliśmy wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka’’, a także zuchy i harcerze recytowali wiersze o Ojczyźnie,  symbolach narodowych. Po wspólnych śpiewach piosenek harcerskich tych starszych, zapomnianych i tych nowych, współczesnych odbyła się majsterka zuchowo-harcerska, robiliśmy chorągiewki, kwiaty w naszych narodowych  barwach.    Radośni i z większymi doświadczeniami zdobytymi na zbiórce pożegnaliśmy się iskierką przyjaźni. Tradycją jest,    że nasze drużyny działające w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego organizują  co roku takie zbiórki z udziałem harcerzy z Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa.

Zuchy i harcerze na Przejœciu Granicznym w Budomierzu

10 czerwca 2015r.zuchy z 15 Gromady Zuchowej i harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w  zajęciach przygotowanych przez Funkcjonariuszy Straży Granicznej  na Przejściu Granicznym w Budomierzu.Funkcjonariusze bardzo dokładnie naświetlili małym mundurowym, jak wygląda odprawa graniczna na przejściu z Ukrainą  oraz pokazali nowoczesny sprzęt, na którym pracują. Komendant Placówki  Straży Granicznej w Lubaczowie  ppkł Aleksander Kopek na ręce druhny phm Anny Furgała i druhny phm Elżbiety Oleszyckiej złożył podziękowanie dla drużyn. Było bardzo fajnie, no i nasza współpraca owocuje. Mamy nadzieję, że wśród naszych zuchów i harcerzy rozpaliliśmy iskierkę pracy w Straży Granicznej.Informacje wprowadził: SP 2013-05-06 11:07:11
Ostatnia modyfikacja: SP 2015-11-25 07:31:26