Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
                IX DRUŻYNA HARCERSKA 

9 Drużyna Harcerska  działa przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej od 1988r. Najpierw nosiła nazwę im. Hanki Sawickiej, a później otrzymaliśmy szczęśliwą 9 i tak jest do dnia dzisiejszego. Opiekunem drużyny jest druhna phm Elżbieta Oleszycka. Uczniowie naszej szkoły chętnie należą do harcerstwa. W czasie tej kilkuletniej działalności harcerze uczestniczyli w wielu biwakach, rajdach, akcjach, konkursach, uroczystościach szkolnych, środowiskowych, lokalnych. Na wspólnym harcerskim biesiadowaniu tradycyjnie spotykamy się z harcerzami seniorami, poznając ich bogatą historię istnienia.Wspólnymi siłami przy życzliwości sponsorów zakupiliśmy nowe mundurki, które dodają nam sił w realizacji zadań i przedsięwzięć.

Zobacz także:
  - Galeria

             Sukcesy i udział w konkursach.


    Harcerze aktywnie  uczestniczą we wszystkich konkursach organizowanych przez Hufiec             Lubaczów  osiągając sukcesy.  Do największych sukcesów harcerzy z naszej szkoły należą: 

                                             

 
                                           Uroczystości 

          Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej zawsze chętnie biorą udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych, gminnych, powiatowych, hufcowych, chorągwianych. Prowadzą różne akcje min. ,,Paczki mikołajkowe dla dzieci’’, Światełko dla Łyczakowa, zbiórka pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują, zawsze jesteśmy czujni i gotowi do podjęcia różnych działań.

 Biwaki, rajdy, spotkania integracyjne

Kiedy w piątek słońce świeci                                           
Serce mi do góry wzlata
Gdyż w sobotę wezmę plecak
W podróż do mojego świata

Bo ja mam tylko jeden świat          
Słońce, góry, pola, wiatr
I nic mnie więcej nie obchodzi
Bom harcerzem  się urodził


                   Tak  jest  jak tylko Komenda Hufca Lubaczów organizuje  biwak, rajd czy też bieg patrolowy. Niejedne buty zdarliśmy wędrując to tu ,to tam oczywiście z piosenką na ustach. Aktywnie uczestniczymy w biwakach  oraz tradycją są spotkania z przedstawicielami 
Instruktorskiego Kręgu Seniora Hufca Lubaczów.