Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      

          Przed I wojną światową duża ilość pól i lasów otaczających Krowicę Hołodowską, należała do hrabiego Fedorowicza, który umierając pozostawił cały majątek trzem synom. Ostatni z rodu przekazał wszystkie posiadłości Akademii Umiejętności w Krakowie. Akademia posiadając w swym ręku tartak, gorzelnię oraz dużą ilość lasów i gospodarstwo rolne postanowiła z uzyskanych dochodów wybudować dla społeczeństwa kilka przydatnych budynków. Początkowo odremontowano stary pałac hrabiowski, przywracając mu w 1931r. starodawny wygląd. Pałac ten został spalony w 1947r. przez ukraińską organizację UPA (Ukraińska Powstańcza Armia). Następnie Akademia Umiejętności buduje kościół drewniany i szkołę w Krowicy Samej. Szkoła była budynkiem dwuizbowym, uczęszczały do niej dzieci z Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej pochodzenia zarówno polskiego jak i ukraińskiego. Dzieci uczyły się jednak w oddzielnych klasach. Budynek ten przetrwał do 1946r. kiedy to został spalony prze UPA.

          Po zakończeniu II wojny światowej zorganizowano nauczanie w budynkach zastępczych. W Krowicy Hołodowskiej szkoła siedmioklasowa mieściła się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o ok. 100m. W okolicznych wioskach znajdowały się szkoły czteroklasowe. Dzieci z tych wsi naukę w klasach wyższych kontynuowały w Krowicy Hołodowskiej. Kierownikiem Szkoły był wówczas Bolesław Mroczko.

          W 1955r. rozpoczęto prace nad budową nowej szkoły tuż obok ruin pałacu. Obiekt oddany został do użytku 28.08.1958r. Na parterze budynku znajdowały się klasy lekcyjne, a na poddaszu dwa mieszkania dla nauczycieli. W roku 1973 rozbudowano  szkołę o nowe skrzydło.
         
          Kolejnym ważnym etapem w procesie rozbudowy szkoły było dobudowanie kotłowni, adaptacja piwnicy na skład materiału opałowego oraz podłączenie szkoły do instalacji wodociągowej. Inicjatywa rozpoczęła się dnia 27.01.1993r. kiedy to powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krowicy Hołodowskiej. Niespełna trzy lata później 09.12.1995r. nastąpił odbiór techniczny kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania oraz hydroforni.

         
          W roku 2005 rozpoczęto prace remontowe przy starym szkrzydle szkoły. Zaplanowany remont ukończono tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2006/2007. Dnia 31.08.2006r. odbyło się uroczyste otwarcie remontowanego budynku połączone z nadaniem imienia szkole oraz poświęceniem sztandaru. Szkoła obrała imię Poety ks. Jana Twardowskiego. W uroczystości uczestniczyli duchowni, władze samorządowe, grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Poświęcenia Sztandaru ufundowanego przez Radę Gminy Lubaczów, Radę Pedagogiczną i mieszkańców naszech miejscowości dokonał biskup Mariusz Leszczyński przy współudziale proboszcza ks. Stanisława Deca oraz dziekana ks. Franciszka Nucia. 

           Pierwszym dyrektorem obecnej szkoły był Pan mgr Wojciech Bednarz, który pełnił funkcję w latach 1958-1973. Jego nastepcą był Pan mgr Jan Makiel sprawujący funkcję dyrektora od roku 1973 do 1976.  Po rozbudowie szkoły o nowe skrzydło w roku szkolnym 1976-77 funkcje dyrektora pelniła Pani mgr Izabela Andruchów.  Kolejnym dyrektorem placówki od roku 1979 był Pan mgr Józef Nazarko. Po 25 latach pracy Pana Józefa Nazarko, dnia 25 czerwca 2004r. odbyło się uroczyste pożegnanie i zakończenie pracy dydaktyczno wychowawczej dyrektora w naszej szkole. Od 1 września 2004r. dyrektorem szkoły jest Pani mgr Maria Kowaliszyn. 
 Informacje wprowadził: SP 2013-05-07 12:44:24
Ostatnia modyfikacja: SP 2013-05-07 12:44:24