Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Informacje wprowadził: SP 2021-04-09 11:48:59

   

                    

Informacje wprowadził: SP 2021-04-13 07:34:37

   

Informacje wprowadził: SP 2021-04-16 08:39:01

   

 " Operacja Czysta Rzeka" - Harcerski Nurt I, II, III

17 kwietnia 2021r. w ramach ogólnopolskiej akcji "Operacja Czysta Rzeka 2021" delegacja harcerzy z 9 Drużyny Harcerskiej im. "Straży Granicznej" wraz z druhną z naszej szkoły brała udział w akcji "Harcerski Nurt I, II, III" w Lubaczowie. 


Informacje wprowadził: SP 2021-04-19 08:18:51

   
                                               
                                          Informacja dla rodziców

          Informujemy, że opłaty za dożywianie za miesiąc kwiecień br. bedą zbierane łącznie z opłatami za miesiąc maj w terminie od 04.05.2021 do 14.05.2021r.

Informacje wprowadził: SP 2021-04-19 11:59:40

   

Jak dbać o pamięć ?- Żonkile 2021

  Pamięć jest kluczowym pojęciem każdej kultury. Wszystko co tworzymy,         

        z czym obcujemy, zawiera się w pamięci                   

                                                                                         Paweł Huelle

    W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Głównym celem akcji jest upamiętnienie wydarzeń związanych z powstaniem w getcie warszawskim oraz przybliżenie uczniom zagadnień związanych z czasem II wojny światowej.


Informacje wprowadził: SP 2021-04-20 11:00:46

   

 

22 kwietnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

        Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody- ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole. 


Informacje wprowadził: SP 2021-04-23 11:19:45

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lubisz czytać książki?

          Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
obchodzimy 23 kwietnia. Dzień ten został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO. Uczniowie z naszej szkoły uczęszczający na kółko czytelnicze uczcili  ten dzień na zajęciach online. Każdy uczeń opowiedział o swoich ulubionych książkach i zainteresowaniach czytelniczych. Uzasadnił, że czytanie jest atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu.  Zachęcił swoich rodziców i rodzeństwo do częstego sięgania po książki.

        


Informacje wprowadził: SP 2021-04-23 12:39:36

   

    ,,Czuwam! dla Ziemi’’.

      „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” to szósty punkt prawa harcerskiego, który motywuje harcerzy  do obrony  przyrody, kiedy jest zagrożona, do kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi.


Informacje wprowadził: SP 2021-04-26 08:34:45

   

Nasze serce po raz kolejny zostało zapełnione!

„Tak niewiele trzeba by komuś pomóc

Pamiętajmy – czyniąc dobro wraca ono ze zdwojoną siłą"

        W imieniu Sandry i jej rodziców serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.


Informacje wprowadził: SP 2021-04-26 12:56:57

   

Informacje wprowadził: SP 2021-04-28 11:40:15

Archiwum