Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
                                                                                                       
 Informacja dla rodziców

Informujemy, że opłaty za dożywianie będą zbierane zawsze do 10 dnia bieżącego miesiąca,
w holu szkoły przy wejściu w godzinach od 8:00 do 9:00.

Informacje wprowadził: SP 2020-09-01 10:35:46

   

 Harcerska służba- Pamiętamy, bo o pamięć wołają ofiary!

       Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. ,,Straży Granicznej” pamiętają o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę i aktywnie w okresie  wakacyjnym brali udział w różnych akcjach.

5 lipca –rozdawali ulotki mieszkańcom wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska ,,Zapal Znicz Pamięci”

8 lipca –porządkowali  mogiły zbiorowe oraz groby ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA w latach 1939-1947.

11 lipca zapalili,, Znicz Pamięci’’ na grobach pomordowanych przez OUN-UPA oraz złożyli biało-czerwone chorągiewki. Była to wspólna akcja organizowana przez IPN Rzeszów, drużyn Hufca Lubaczów, Jednostki Strzeleckiej 2033im.gen.bryg J. Kustronia oraz Towarzystwa Miłośników Lwow i Kresów Południowo-Wschodnich z Lubaczowa.

1 sierpnia w    76 rocznicę  Powstania Warszawskiego w godzinie ,,W’’ rozdawali ulotki-kartka z kalendarza 1 VIII 1944, uczcili pamięć tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim.
                                                                                                                                                                                                            Druhna E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-09-09 11:40:00

   

            W 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

      2 września w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej
im. Straży Granicznej oddali hołd mieszkańcom wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Budomierz, Krowica Lasowa poległych i pomordowanych w czasie II wojny zapalając znicze przed pomnikiem oraz na cmentarzu.
                                                                                

                                                                                              Druhna E.Oleszycka



Informacje wprowadził: SP 2020-09-09 12:11:00

   

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

W związku z 27 finałem akcji „Sprzątanie Świata- Polska” Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej włącza się czynnie w postaci kilku działań zaplanowanych na dzień 18 września 2020r.:

  • sprzątanie placu szkolnego i terenu wokół szkoły,
  • podjęcie dyskusji na zajęciach w temacie jakim są odpady z tworzyw sztucznych i wspólne zastanowienie się nad ich redukcją,
  • zorganizowanie konkursu plastycznego pod hasłem „”Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Przeprowadzenie akcji odbywać się będzie w oparciu o przestrzeganie wytycznych wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i z wykorzystaniem materiałów
( rękawiczki , worki na odpady), w które zaopatrzyła naszą placówkę Gmina Lubaczów.

Dokumentację fotograficzną z realizacji poszczególnych zadań będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie szkoły.

           





Informacje wprowadził: SP 2020-09-16 12:42:26

   

27. Akcja Sprzątania Świata za nami!

Tegoroczna 27. Akcja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego aktywnie uczestniczyli po raz kolejny w tych działaniach.
W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 100 uczniów wraz z przedszkolakami, nauczycielami i wychowawcami, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie działań w swoich grupach klasowych.

Sprzątaliśmy: plac szkolny, okoliczne tereny i park wokół szkoły. Każda klasa posadziła też swoje drzewko w ramach akcji #sadziMy.  Sadzonki zostały nam przekazane przez Nadleśnictwo Lubaczów.

W szkole został zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział we wszystkich tych działaniach.

Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.

Przeprowadzona akcja odbyła się w oparciu o przestrzeganie wytycznych wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i z wykorzystaniem materiałów (rękawiczki, worki na odpady), w które zaopatrzyła naszą placówkę Gmina Lubaczów.

Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji była pani Małgorzata Nowosiadło.

Zapraszamy do naszej fotorelacji.

                                                                                                                                 


Informacje wprowadził: SP 2020-09-21 12:39:27

   

Informacja dla rodziców

Dyrektor szkoły informuje, że z dniem 1 października 2020r. ulegają zmianie opłaty za dożywianie dla dzieci kupujących posiłki w stołówce szkolnej.

Zgodnie z obowiązującym od 1.10.2020r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej ustalono następujące stawki żywieniowe:

1). Dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego – 3,30 zł

2). Dla uczniów Szkoły Podstawowej  - 3,30 zł

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zarządzeniu.


Pliki do pobrania:
  ->


Informacje wprowadził: SP 2020-09-30 09:50:47

Archiwum