Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
 
W zwiazku ze zbliżajacym się naborem do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy link z ofertą Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie:
 


Informacje wprowadził: SP 2020-05-08 11:12:59

   
Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych - oferta LO w Lubaczowie
 
W związku ze zbliżającym się naborem do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy link z ofertą:

Pliki do pobrania:
  ->


Informacje wprowadził: SP 2020-05-13 11:00:19

   
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
 
       Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
 

Informacje wprowadził: SP 2020-05-19 08:20:06

   
Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
 

Informacje wprowadził: SP 2020-05-19 08:57:58

   

Informacje wprowadził: SP 2020-05-19 09:10:10

   
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
 
• Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
• Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
• Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 
Uczniu,
• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
• Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Informacje wprowadził: SP 2020-05-21 09:55:40

   
Harmonogram Konsultacji dla uczniów kl. VIII
 
Poniedziałek:
• Język angielski (grupowo) - w godz. 8:30 - 10:40
• Konsultacje indywidualne według potrzeb uczniów.

Wtorek:
• Język Polski (grupowo) – w godz. 8:30 - 10:40
• Konsultacje indywidualne według potrzeb uczniów.

Środa:
• Matematyka (grupowo) – w godz. 8:30 - 10:40
• Konsultacje indywidualne według potrzeb uczniów.

Informacje wprowadził: SP 2020-05-21 09:59:46

Archiwum