Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Informacje wprowadził: SP 2020-04-01 08:58:57

   
Rekrutacja!
Drodzy Rodzice!

      Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola i klasy „0” jest przedłużona do 30.04.2020r. Deklarację o kontynuacji pobytu otrzymają Państwo po powrocie do normalnego trybu pracy placówki.
      Karty zapisu są dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, należy je wysłać drogą elektroniczną na adres:sp-krowica@lubaczow.com.pl.
     
W razie pytań proszę dzwonić pod numer telefonu: 791 007 766


Informacje wprowadził: SP 2020-04-01 11:27:20

   


      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
 
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Informacje wprowadził: SP 2020-04-06 12:13:04

   
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju
oraz wesołego “Alleluja”wszystkim:
UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM
oraz PRACOWNIKOM SZKOŁY

                                          życzą:
                                                   Dyrektor i Wicedyrektor
                                                  SP w Krowicy Samej

Informacje wprowadził: SP 2020-04-06 12:55:01

   
Informacja!
 
    Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje wprowadził: SP 2020-04-14 11:08:06

   
Egzamin ósmoklasisty 2020r.
 
       W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.
       Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Informacje wprowadził: SP 2020-04-14 11:13:29

   
Informacja!

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym      w jednostkach systemu oświaty zgodnie z podpisaną przez Ministra Edykacji Narodowej nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19.

Informacje wprowadził: SP 2020-04-27 08:22:01

   
Egzamin ósmoklasisty

    Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca br. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Informacje wprowadził: SP 2020-04-27 09:01:57

Archiwum