Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Kolejny sukces Tenisistów uczniów SP w Krowicy Samej

  W dniu 29.02.2020r. w Zespole Szkół  w Wielkich Oczach odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.

Śladami starszych uczniów poszli młodsi tenisiści z naszej szkoły.

Naszą szkołę reprezentowała :

  • drużyna dziewcząt:  Martyna Antosz, Julia Furgała,
  • drużyna chłopców : Jakub Świątyński, Michał Strzop.

Obie drużyny zostały Wicemistrzami Powiatu Lubaczowskiego i zakwalifikowały się na zawody rejonowe.

                                                                                           Tekst: Rafał Dubiel


Informacje wprowadził: SP 2020-03-04 08:42:38

   

Narodowego Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

       4 marca 2020r., w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów klasy VI był hołdem złożonym członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa. 

     Uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca jako „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest formą uczczenia ich walki i ofiary, bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 

     Nie wolno nam zapomnieć o ludziach zasad, honoru i bezwzględnego umiłowania Ojczyzny osadzanych w więzieniach, okrutnie torturowanych, bestialsko mordowanych za to, że pragnęli prawdziwie wolnej Polski. Jesteśmy winni pamięć tym, którzy mieli odwagę myśleć i mówić prawdę. Pamiętać o nich - to nasz obowiązek.

Opiekę nad uczniami sprawowały p. Agnieszka Bielecka-Krasulak i p. Katarzyna Szutka.

                                                                                      Tekst: Katarzyna Szutka


Informacje wprowadził: SP 2020-03-06 10:31:20

   


 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej informuje o zapisach dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Krowicy Samej oraz do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej  na rok szkolny 2020/2021.

Do Oddziału Przedszkolnego w Krowicy Samej przyjmowane będą:

  • dzieci 6 letnie ( rocznik 2014).

Do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej :

  • dzieci 5 letnie ( rocznik 2015)
  • dzieci 4 letnie ( rocznik 2016)
  • dzieci 3 letnie ( rocznik 2017)

 

   Wnioski zapisu dziecka są do odebrania w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły .

Termin składania kart od 9 do  31 marca 2020 r.

 


Informacje wprowadził: SP 2020-03-06 11:02:56

   

                 Informacja dyrektora SP w Krowicy Samej w sprawie zawieszenia zajęć w szkole

   W związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa od dnia 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. włącznie zawiesza się zajęcia dydaktyczno -wychowawcze i opiekuńcze w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej i Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Krowicy Samej.


Informacje wprowadził: SP 2020-03-11 13:35:37

   

Informacja dla uczniów i rodziców

     W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszej szkole zostały zawieszone od 12 marca do 25 marca włącznie. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zrozumienie ze strony rodziców i opiekunów. Bardzo prosimy o właściwe zaopiekowanie się dziećmi i odpowiedzialne podejście do zaleceń odpowiednich służb. Dzieci powinny przebywać w domu lub na podwórku z dala od dużych skupisk ludzi.

    Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz przesyłanych przez wychowawców i nauczycieli za pośrednictwem mediów społecznościowych (Messenger).

   Prosimy także o to, aby dzieci w miarę możliwości samodzielnie pracowały w domu z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń, wykonywały zadane prace domowe oraz czytały polecone wcześniej lektury.


Informacje wprowadził: SP 2020-03-12 10:50:02

   

Informacja dla Rodziców !!!

W sprawach pilnych tylko kontakt telefoniczny w godzinach od 800 do 1000

            nr tel. 791007766 dyrektor szkoły Jadwiga Chomyszyn.


Informacje wprowadził: SP 2020-03-16 09:57:23

   
INFORMACJA- RODZICU!

Szanowni Rodzice!
 
Dyrektor Szkoły składa na Wasze ręce podziękowania za wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, za pomoc w organizacji pracy z dziećmi.

Informacje wprowadził: SP 2020-03-23 09:40:53

   
COVID – 19
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020r. Od dnia 25 marca 2020r. podejmujemy działania nauki zdalnej z realizacją podstawy programowej i możliwością oceniania. Proszę o wspólne zrozumienie i przychylność w zakresie podjętych działań w zaistniałej sytuacji.

Informacje wprowadził: SP 2020-03-23 10:18:04

   
Materiały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
 
• Epodreczniki.pl
• Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
• Podręcznik Internetowy „Włącz Polskę!”
• Portal.lektury.gov.pl
• Strona Centrum Nauki Kopernik
 
VIII klasa!!!
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

• Informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami
• Przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty
• Dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE);np. link 1, link 2, link 3
• Arkusze egzaminacyjne z 2019r.

Informacje wprowadził: SP 2020-03-23 10:29:21

   
Komunikat dla rodziców w sprawie prowadzenia nauczania na odległość

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie !
 
    Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Od 25 marca 2020r., tj. od środy do 10 kwietnia 2020r. zajęcia będą odbywały się w sposób zdalny, zgodnie z planem lekcji każdej klasy. Będą to nowe lekcje, nowe wiadomości, które uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą sobie przyswajać. Bardzo ważne jest, aby realizowali zaplanowane zadania w sposób systematyczny.
     Państwa rolą będzie kontrolowanie ich systematycznej pracy i realizacji zadań. Ważne jest, aby wasze dzieci nie miały zaległości. Nauczyciele będą realizować z nimi program, nowe treści, ale także przeprowadzać sprawdziany wiedzy. Nauczyciele będą kontaktować się za pomocą naszego e- dziennika(Librus Synergia), w dalszym ciągu pozostaje kontakt przez portale społecznościowe ( Messenger, Whats App), e-mail, w wyjątkowych sytuacjach , także kontakt telefoniczny z nauczycielem, wychowawcą do godziny 16:00.
     Prosimy wszystkich o wyrozumiałość oraz pełną mobilizację i współpracę.

Krowica Sama 24.03.2020r.
Dyrektor Jadwiga Chomyszyn

Informacje wprowadził: SP 2020-03-24 08:34:53

   
DRODZY RODZICE!

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 30 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
a) korzystało z oprogramowania antywirusowego;
b) otwierało wiadomości tylko od znajomych,
c) unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
d) chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
e) stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.
 

Tylko wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas.
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Krowicy Samej

Informacje wprowadził: SP 2020-03-24 10:35:01

Archiwum