Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

W sercach – radosnego spokoju,

W domach – świątecznego nastroju,

W mikołajowym worku – prezentów na rok cały,

W ustach – by dźwięki kolęd rozbrzmiewały,

Na stole – sianka  i opłatka białego,

Na święta – zdrowia radości oraz szczęśliwego roku nowego.

                                                                                                                      

      20 grudnia 2019r. mali artyści z oddziału przedszkolnego oraz starsi z klasy drugiej przybliżyli całej społeczności  szkolnej tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia wystawiając „Jasełka”. Było wspólne śpiewanie kolęd , składanie życzeń, oraz oglądanie opowieści o narodzinach Jezusa. Do występu przyłączyły się również dzieci NPP. Nad przygotowaniami czuwały wychowawczynie  pani mgr Grażyna Kucel, pani mgr Danuta Kowaliszyn oraz panie z NPP mer Anna Hawrylak oraz mgr Iwona Krućko. Życenia z okazji świąt złożyła wszystkim uczniom i pracownikom szkoły pani dyrektor mgr Jadwiga Chomyszyn. Wydarzenie zostało uwiecznione na pięknych fotografiach.

                                                                                                                       Grażyna Kucel


Informacje wprowadził: SP 2020-01-02 14:07:48

   

           Sukcesy uczennic w Powiatowym Konkursie Plastycznym 

                            "Bezpieczne Wakacje 2019"  

                         

               19 grudnia 2019r Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie podsumowali konkurs ,,Bezpieczne Wakacje 2019’’-etap powiatowy i wręczyli dyplomy naszym uczennicom. Wśród zwycięzców znaleźli się:                                                                                                                                                kategoria wiekowa 6-9 lat:

  III miejsce  Zuzanna Furgała  klasa III

 kategoria wiekowa 10-12 lat:

  I miejsce  Magdalena Furgała- klasa VI     

 II miejsce Wiktoria Nowosiadły - klasa VI                                                                                                                                                                                   

           Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w finale wojewódzkim.

                                                                                               Tekst: E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-01-03 12:31:58

   

Wyniki konkursu na najładniejszy świąteczny wystrój klasy.

                                                                                                                         

  Aby przenieść do szkoły magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w okresie świątecznym Samorząd Uczniowski wraz z dyrektor szkoły – panią Jadwigą Chomyszyn zorganizował konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój klasy.

  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 20 grudnia 2019 r. podczas szkolnych Jasełek, przygotowanych przez dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. II

  Komisja konkursowa w składzie: pani Jadwiga Chomyszyn – dyrektor szkoły, pani Marzena Konopka – pedagog szkolny, pani Iwona Dubanik – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Oliwia Furgała z kl. VII – zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, dokonała oceny wystroju klas biorąc pod uwagę pomysłowość, pracochłonność oraz estetykę wykonania.

  Komisja oceniająca miała naprawdę trudne zadanie, ponieważ uczniowie wszystkich klas bardzo starali się aby ich sale lekcyjne wyglądały wprost urzekająco. Wszyscy podjęli trud współpracy i spotykali się podczas przerw, by wprowadzić do szkoły nastrój Bożego Narodzenia oraz w miłej atmosferze spędzić przedświąteczne dni.

  Po długiej naradzie decyzja została podjęta a wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce ( w kategorii klas starszych) -  klasa VI

I miejsce ( w kategorii klas młodszych) -  klasa II

Wyróżnienie -  klasa VII

 

  Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i stworzenie magicznego klimatu w naszej szkole. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy uczniów w dołączonej galerii.

                                                                                                                I. Dubanik


Informacje wprowadził: SP 2020-01-03 13:48:40

   

   23 grudnia 2019r. w przeddzień Wigilii zespół „GWIAZDKI”, w asyście p. Dyrektor Jadwigi Chomyszyn i instruktor DK w Krowicy Samej p. Urszuli Pukas, udał się z dźwiękiem melodyjnym kolęd na lubaczowski Rynek, aby swym śpiewem przywołać atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Zespół „Gwiazdki” kolędwał również w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

Informacje wprowadził: SP 2020-01-07 11:39:11

   

Kolędowanie z „GWIAZDKAMI”

     Zespół „GWIAZDKI” oprawiał Msze Św. i kolędował w kościele parafialnym w Krowicy Samej podczas Świąt Bożego Narodzenia (Święto Szczepana, Młodzianków) oraz w kościele w Budomierzu ( Uroczystość Świętej Rodziny).


Informacje wprowadził: SP 2020-01-07 12:14:54

   
 
   6 stycznia 2020r.  Zespół "GWIAZDKI"  z kolędą w szpitalu na oddziałach szpitala i ZOL -u w Lubaczowie.

Informacje wprowadził: SP 2020-01-13 12:15:24

   

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

„Sytuacje - reakcje”

I. WSTĘP

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisich Jamach oraz Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.

2. Za przygotowanie i przebieg Konkursu odpowiedzialni są członkowie Komisji Konkursowej, tj. nauczyciele języka angielskiego obu szkół.

II. CELE KONKURSU

1. Powtórzenie struktur gramatyczno-leksykalnych służących reagowaniu w typowych sytuacjach życia codziennego.

2. Podnoszenie umiejętności językowych uczniów i zachęcanie do próby samooceny własnej pracy.

3. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.

4. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku i uzyskania dobrych wyników
z egzaminu ósmoklasisty.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs ma formę pisemną i składa się z jednego etapu – szkolnego.

2. Konkurs przeprowadza się w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII.

3. Uczniowie klas IV-VI wyrażający chęć udziału w Konkursie otrzymują od swoich nauczycieli materiały przygotowujące do Konkursu.

4. Zakres struktur gramatycznych, na bazie których opracowany będzie test konkursowy dla uczniów klas VII-VIII, zawarty jest w „INFORMATORZE o egzaminie ósmoklasisty
z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019” - na stronach 15-17. Informator dostępny jest na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/.

5. Harmonogram Konkursu:

a)  zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 28 lutego 2020 r.

b)  Konkurs odbędzie się 13 marca 2020 r. (piątek)

c)  wyniki zostaną ogłoszone do 7 dni od  przeprowadzenia Konkursu

6. Zasady ogólne:

- Podczas Konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy ani porozumiewać się między sobą.

- Uczniowie powinni wypełniać kartę konkursową długopisem. Nie wolno stosować

korektora.

- Dopuszcza się pisanie drukowanymi literami. Za nieczytelny zapis przyznawane jest 0 pkt.

IV. NAGRODY

1. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom.

2. Uczniowie, którzy osiągnęli 3 najwyższe wyniki w swojej szkole w każdej z kategorii otrzymują nagrodę książkową lub rzeczową. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przyznaje się miejsca ex aequo.

3. Uczeń, który uzyska 90% punktów otrzymuje cząstkową ocenę celującą z języka angielskiego.

4. Uczeń, który uzyskał 70-80% punktów otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej obu szkół.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej ZSP w Lisich Jamach oraz SP w Krowicy Samej.

 

 


Informacje wprowadził: SP 2020-01-13 12:31:53

   

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju na Ukrainę.

       3 stycznia 2020r. delegacja harcerzy z naszej szkoły wraz z harcerzami hufca Lubaczów i Jarosław brała udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju naszym ukraińskim sąsiadom. W tym roku uroczystość ta odbyła się na przejściu granicznym w Budomierzu.  Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światełko to jest symbolem ciepła, miłości, i pokoju. W czasie przekazania  światełka harcerze wręczyli stroiki i składali świąteczne życzenia. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania.

                                                                                                   Druhna: E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-01-14 13:11:25

   

           Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

     Wolontariusze – harcerze (J. Horiwnyk, SZ. Strzop, M. Lasowy, D. Antosz) pod czujnym okiem druhny Elżbiety Oleszyckiej z naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy w ramach WOŚP. W tym roku zebrana kwota została przekazana do Sztabu WOŚP w Lubaczowie, przeznaczona będzie na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Wszyscy chętnie zdobywali serduszka WOŚP wrzucając pieniążki. Bardzo dziękuję całej społeczności szkolnej, mieszkańcom wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Budomierz, Krowica Lasowa, gościom, którzy przybyli na Przegląd Kolęd i Pastorałek za hojność. Byliście wspaniali, wspólnie uratowaliśmy może niejedno życie lub zdrowie dziecka. Wszyscy macie dobre serce!!!. Na stronie Sztabu WOŚP w Lubaczowie można sprawdzić jaka kwota została zebrana.

                                                                                                   Druhna: Elżbieta Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-01-14 13:22:07

   

„Pójdźmy wszyscy do stajenki…”

                       

     W niedzielne popołudnie w Domu Kultury w Krowicy Samej odbył się I Przegląd kolęd i pastorałek.

Na deskach miejscowej sceny wystąpiło siedmiu solistów, jeden duet oraz trzy grupy kolędnicze – uczniowie szkół podstawowych  gminy Lubaczów. Celem przeglądu było promowanie młodych talentów, ocalenie od zapomnienia najstarszych kolęd i pastorałek, kultywowanie tradycji kolędniczych.

   W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej wystąpili gościnnie: Miejscowy Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z przedstawieniem jasełkowym „Cicha Noc”, grupa kolędnicza „Herody” z Załuża oraz Chór szkolny „Karolus”, chór nauczycieli „Solis” z grupą przedszkolaków działających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

   Miłym akcentem tego wydarzenia było wręczenie uczestnikom dyplomów oraz słodkich upominków przez Pana Wiesława Kapla wójta gminy Lubaczów. Dziękując wszystkim wykonawcom oraz zaproszonym grupom gospodarz gminy zaakcentował, że przegląd ten miał charakter szeroko integracyjny. Na scenie mogli zaprezentować się wykonawcy „od przedszkola do seniora”.

    Poprzez śpiew kolęd i pastorałek, występy sceniczne widzowie mogli cieszyć się radością narodzenia Bożej Dzieciny. Słowo podziękowań skierowane pod adresem organizatorów przeglądu tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Samej, Które przygotowały słodki poczęstunek oraz Panów akustyków.

  Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu wraz z widownią zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej cisy”

                                                                      Tekst zapożyczony z Urzędu Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: SP 2020-01-20 11:36:32

   

Bezpieczne  feriowanie 2020  

     Ferie zimowe i letnie to czas sprzyjający różnym aktywnościom na świeżym powietrzu. Jak bezpiecznie i zdrowo spędzić ten czas przypomniał naszym uczniom pan dzielnicowy mł. asp.Łukasz Duda, który odwiedził naszą szkołę w dniu 10 stycznia w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie. We wspólnej pogadance uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, na lodowisku, w domu oraz w Internecie. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom udanego wypoczynku i nabrania sił potrzebnych na drugi semestr nauki.

                                                                                                Tekst: Anna Horiwnyk


Informacje wprowadził: SP 2020-01-24 08:53:18

   

Spotkanie Noworoczne środowisk sportowych z Gminy Lubaczów

 

   W Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyło się Spotkanie Noworoczne środowisk sportowych z Gminy Lubaczów, które było okazją do podsumowania działalności sportowej oraz uhonorowania statuetkami sportowców, którzy odnieśli sukcesy w 2019 roku.

  Wśród wyróżnionych  sportowców, którzy w 2019 roku wyróżnili się w sposób szczególny znalazła się Małgorzata Kubiszyn uprawiająca Nordic Walking. Osiągnięciami zawodniczki w minionym roku są m.in.: Wicemistrzostwo Polski w Półmaratonie Górskim w Prudniku, Mistrzostwo Polski K-30 w maratonie w Jastrowiu, zwycięstwo w Górskich Mistrzostwach Europy w Ustrzykach Dolnych oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy w Nordic Walking.

   W gronie wyróżnionych nie mogło zabraknąć także kickboxera Mateusza Kubiszyna – Mistrza Polski w Swarzędzu, Mistrza Świata w Antalayi (Turcja) oraz zwycięzcy Pucharu Świata w Dublinie (Irlandia) w kickboxingu w kategorii Full Contact 91 kg.

   Za działalność sportową i osiągnięcia w 2019 roku na Indywidualnych i Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w warcabach 100-polowych odznaczono także Zarząd, instruktora warcabowego i zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Libero” z Baszni Dolnej.

   Wyróżnieni podczas spotkania zostali także: Stanisław Baran – Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Oczko” w Opace, ks. Mateusz Maksim – wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego z Krowicy Samej i jednocześnie trener piłkarski drużyny lektorów młodszych Liturgicznej Służby Ołtarza.

  Słowa uznania i wdzięczności za wieloletnią współpracę Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel skierował również do reprezentacji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu. Podziękował on także prezesom klubów sportowych, działaczom, sędziom piłkarskim, sponsorom oraz dyrektorom szkół i nauczycielom wychowania fizycznego, którzy otrzymali listy gratulacyjne.


Informacje wprowadził: SP 2020-01-27 13:51:18

   

DZIEŃ BABCI I DZIADKA     

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”

    Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej przy współpracy z Domem Kultury w Krowicy Samej zorganizowała dnia 19 stycznia 2020 roku uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dom Kultury został zapełniony miejscowymi oraz przyjezdnymi gośćmi, którzy przybyli by obejrzeć swoich wnuków na scenie i wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień. Na wstępie pani dyrektor Jadwiga Chomyszyn przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Następnie w pięknie udekorowanej sali dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego, klasy pierwszej, drugiej i trzeciej przedstawiły montaż słowno-muzyczny, który przygotowały wspólnie ze swoimi wychowawcami. Mali aktorzy z przejęciem odtwarzali swoje role, a zaproszeni goście z uśmiechem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli także przedstawienie pt. „Rzepka” oraz Jasełka w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Wspaniałym akcentem na zakończenie było wspólne kolędowanie wraz z zespołem „GWIAZDKI”, działającym przy naszej szkole. Następnie dzieci obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. Rodzice naszych pociech przygotowali również dla nich słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

    Korzystając z okazji w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników  Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej pragniemy wszystkim Babciom i Dziadkom złożyć najserdeczniejsze życzenia.

                                                                                     Tekst: Małgorzata Nowosiadło


Informacje wprowadził: SP 2020-01-27 13:59:06

   

Nieobozowa Akcja Zimowa – Ferie zimowe.

  W ramach Nieobozowej Akcji Zimowej harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. Straży Granicznej oraz zuchy z 15 Gromady Zuchowej ,,Płonące Iskierki’’ uczestniczyli w biwaku w Młodowie oraz w wycieczce do Jarosławia. W czasie zimowego wypoczynku na harcerzy i zuchów czekało wiele atrakcji: gra terenowa,, Walka o byt’’, ,,Poznajemy patrona Hufca Jarosław’’, metodyka i obrzędowość w harcerstwie, wspólne zabawy, śpiewanie piosenek, zwiedzanie podziemi Jarosławia, projekcja bajki w kinie ,,Tajni i Fajni’’. W czasie zimowego wypoczynku zuchy i harcerze poznali nowych  druhów i druhny z różnych drużyn.

                                                                                                       Tekst: druhna E.Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-01-29 12:44:20

   
KOLĘDOWANIE DLA BABĆ I DZIADKÓW W ZAŁUŻU

 

Informacje wprowadził: SP 2020-01-29 13:08:18

Archiwum