Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Lekcja muzealna „Było sobie kresowe miasteczko”

 

    Dnia 30.10.2019r. uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej  wzięli udział w lekcji muzealnej w Muzeum Kresów w Lubaczowie pt. „Było sobie kresowe miasteczko.” Dzięki lekcji uczniowie dowiedzieli się jak wyglądała sztuka, kultura iobyczaje zamieszkujących niegdyś miasto Lubaczów narodów: Polaków, Rusinów, Żydów. Za sprawą muzealnej ekspozycji przenieśli się w czasie, w świat swojej wyobraźni i poznali elementy kultury, sztuki, wybrane zagadnienia i pojęcia  oraz przedmioty im towarzyszące. Dodatkowo każdy uczeń podczas lekcji przygotował pracę plastyczną polegającą na wklejeniu swojej podobizny na kartkę papieru i narysowaniu trzech elementów związanych z trzema kulturami o których wcześniej wysłuchali informacje. Opiekunem podczas wyjazdu do muzeum była pani A. Bielecka-Krasulak i pani A. Mamczura.


Informacje wprowadził: SP 2019-11-04 13:18:38

   

" Pamięć o tych, których nie ma ..."

K.Klenczon

 

      W niedzielny poranek przy promykach wschodzącego słońca 3 listopada 2019r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy  Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 9 rocznicą poświęcenia pomnika poległych i pomordowanych oraz 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na uroczystość przybył Pan  Wiesław Kapel  – Wójt Gminy Lubaczów, Pan Roman Cozac  –  Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, miejscowi radni i sołtysi,  Koło Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i  Byłych Więźniów Politycznych w Horyńcu – Zdroju,  Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Lubaczowie,  Pani Dyrektor Jadwiga Chomyszyn, nauczyciele, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, harcerze 9 Drużyny Harcerskiej im.  Straży Granicznej oraz społeczność lokalna.

    Najpierw została odprawiona msza św. koncelebrowana przez ks. Pawła Kruka ks. Mateusza Maksima w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych mieszkańców Budomierza, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej, Krowicy Samej - upamiętnionych na pomniku.

   Następnie harcerze Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej przedstawili poruszający montaż słowno – muzyczny „I łzą serdeczną zabłyśnie wam oko”, przedstawiający polskie drogi do niepodległości oraz lata II wojny światowej.

   Po zakończonej części artystycznej  uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poległych i pomordowanych. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślił rangę tej uroczystości oraz podziękował wszystkim za udział i kultywowanie tradycji patriotycznych,   a szczególnie młodemu pokoleniu które dba o te tradycje narodowe.

   W atmosferze ciszy i zadumy nastąpiło złożenie kwiatów,  zapalonych zniczy przez delegacje: harcerzy, Rady Pedagogicznej  SP w Krowicy Samej, Urzędu Gminy Lubaczów, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Związki Kombatanckie, samorządy wsi i przedstawicieli  społeczności lokalnej pod pomnikiem poległych  i pomordowanych. Nad przebiegiem uroczystości czuwały: Pani Dyrektor mgr Jadwiga Chomyszyn, druhna phm. Elżbieta Oleszycka,Pani Agnieszka Bielecka –Krasulak.

                                                                                                    Druhna:E.Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2019-11-04 13:42:47

   

Informacja Wójta Gminy Lubaczów i Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

          w Baszni Dolnej  dla rodziców uczniów klas VI – VII
Szkół Podstawowych z terenu gminy Lubaczów.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI  i VII

          Wójt Gminy informuje, że w czasie wakacji w dniach 06.07.2020 - 20.07.2020 r. w porozumieniu z Fundacją Kościuszkowską z USA planowany jest do realizacji  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baszni Dolnej program TEIP ( promocja językowa) dla dzieci z klas VI i VII szkół Gminy Lubaczów. Program będzie realizowany  przez 2 tygodnie codziennie w godz. 900 – 1600 ( oprócz sobót i niedziel). Charakteryzuje się doskonaleniem nauki języka angielskiego, a także rozwijaniem ciekawości świata ucznia oraz pobudzaniem motywacji do nauki języków obcych. Przed południem odbywać się będą zajęcia w grupach utworzonych  wg poziomu znajomości języka i wieku, a po południu zajęcia warsztatowe w grupach skupiających młodzież o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Nauczyciele z USA i ich asystenci poprowadzą interaktywne zajęcia w języku angielskim, które pozwolą uczniom wzbogacić słownictwo w tym języku. Nacisk będzie także kładziony na rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, przełamywanie barier w mówieniu po angielsku.  Nauczycielom z  USA towarzyszyć będą nauczyciele języka angielskiego i asystenci ze szkół gminy Lubaczów. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Rodzice zobowiązani będą we własnym zakresie zapewnić dzieciom przywozy i odwozy do ZSP w Baszni Dolnej oraz opłacić obiady w stołówce szkolnej – koszt ok. 5 zł za obiad. W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona kryteria wyboru kandydatów  określą dyrektorzy szkół. Rekrutacja uczniów odbędzie się w terminie do 20 listopada 2019 r., dlatego informację o chęci przystąpienia do projektu proszę zgłosić do sekretariatu szkoły, do której uczęszcza uczeń najpóźniej w w/w terminie.


Informacje wprowadził: SP 2019-11-06 12:29:04

   

Obchody Święta Niepodległości

    8 listopada 2019r w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godz. 1111 cała społeczność szkolna oraz NPP przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie odśpiewała hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego.”


Informacje wprowadził: SP 2019-11-08 12:12:19

   

   "Niepodległa do hymnu" - wspólne śpiewanie hymnu 11 listopada 2019r.

      Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej przystąpiła do akcji            "Niepodległa do hymnu", ktora polegała na   wspólnym śpiewaniu hymnu 11 listopada 2019r. o godz. 1200.  Hymn "Mazurek Dąbrowskiego" został uroczyście odśpiewany wraz z mieszkańcami wsi po Mszy św., odprawionej w intencji za Ojczyznę, w kościele parafialnym w Krowicy Samej.

Nad przebiegiem akcji "Niepodległa do hymnu" czuwały dyrektor J.Chomyszyn, dh E.Oleszycka oraz  harcerze.


Informacje wprowadził: SP 2019-11-12 10:36:59

   

„Przeciw przemocy wobec dzieci”

    

       Miesiąc listopad to czas intensywnych działań Służby Kuratorskiej, których celem jest tworzenie świata bez przemocy.

       Dzięki nawiązanej współpracy szkoły z Sądem Rejonowym w Lubaczowie w dniu  7 listopada 2019 r. uczniowie klas VII i VIII brali udział w warsztatach pod hasłem „Przeciw przemocy wobec dzieci”. Warsztaty prowadziła Kurator Społeczny Pani Aleksandra Malec. Motywem przewodnim warsztatów było budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwienie uczniów i wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. celem przeprowadzonych warsztatów było zwiększenie świadomości i umiejętności umożliwiających skuteczne przeciwstawianie się przemocy. poruszane zagadnienia dotyczyły: praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa i wolności. Wartości te są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

                                                                                                 Tekst: Marzena Konopka


Informacje wprowadził: SP 2019-11-14 12:18:39

   

    SUKCES NASZYCH TENISISTÓW STOŁOWYCH

    W dniu 9.11.2019r. w Zespole Szkół w Wielkich Oczach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.  W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie.  

   Dziewczęta w składzie  –  Wiktoria Trzmiel i Oliwia Furgała zajęły I miejsce, natomiast chłopcy – Mateusz Hałus i Radosław Sęga zajęli II miejsce. Obie drużyny  zakwalifikowały się na zawody rejonowe.

                                                                                                        Tekst: Rafał Dubiel


Informacje wprowadził: SP 2019-11-15 08:25:58

   

„Wieczór niepodległościowy”

 

     Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył „Wieczór niepodległościowy” w domu kultury w Krowicy Samej. Z inicjatywy dyrektor miejscowej szkoły Pani Jadwigi Chomyszyn oraz instruktor GOK Urszuli Pukas przygotowano montaż słowno – muzyczny, do udziału w którym zaproszono dzieci, młodzież, nauczycieli, strażaków, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”, filię biblioteczną  – mieszkańców Krowicy Hołodowskiej, Samej i Budomierza.

    Mottem tego szczególnego wieczoru były strofy piosenki harcerskiej „Niech im pokłon odda nasze pokolenie”. Powszechnie znane, śpiewane pieśni (legionowe i harcerskie) oraz recytowane teksty poezji patriotycznej związanej z  naszą wędrówką ku niepodległości były dla odbiorców bardzo podniosłym przeżyciem. Klimatu zadumy i refleksji dodawała piękna chorografia i wystrój Sali. Aktorzy tego widowiska udowodnili że szacunek dla narodowej przeszłości decyduje o tym kim jesteśmy, że wolność nie została nam dana raz na zawsze i  że musimy zabiegać by nie została nam odebrana.

                                                                            Tekst zapożyczony z Urzędu Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: SP 2019-11-15 08:41:23

   

Wycieczka na  Cmentarz Orląt  Lwowskich, Cmentarz  Łyczakowski

        15 listopada 100 harcerzy z Hufca Lubaczów, a wśród nich 12 osobowa grupa harcerzy z 9 Drużyny Harcerskiej im. Straży Granicznej z naszej szkoły  udała się  do Lwowa, aby uczcić pamięć, oddać hołd tym, którzy zginęli w walce o Lwów i Małopolskę Wschodnią, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych, zapalili znicze oraz położyli na mogiłach róże. Harcerze zapalili 500 zniczy, w tym m.in. na grobie M. Konopnickiej, G. Zapolskiej przy pomniku Ordona oraz na mogiłach Powstańców Listopadowych. Ten piękny zwyczaj jest kontynuowany od kilkunastu lat. W godzinach popołudniowych zwiedzali Lwów oraz odwiedzili "Lwowską  Manufakturę Czekolady”, ,,Kopalnię kawy’’. Była to wspaniała   lekcja historii i patriotyzmu. Harcerze swoim zachowaniem i postawą pokazali czym jest prawdziwy patriotyzmu.

                                                                                                  Druhna: E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2019-11-18 10:02:28

   
Szkoła Podstawowa im Poety ks. Jana Twrardowskiego w Krowicy Samej
uzyskała podziękowanie za wspólne odśpiewanie " Mazurka Dąbrowskiego"
od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Informacje wprowadził: SP 2019-11-25 09:19:50

   

Wystawa czasowa „Wrastanie ziemie zachodnie i północne początek”

   Dnia 25.11.2019r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej obejrzeli wystawę czasową „Wrastanie ziemie zachodnie i północne początek”. Celem wystawy jest ukazanie losów ludności polskiej na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej. Współtwórca wystawy p. Piotr Zubowski oprowadził uczniów po wystawie i opowiedział wiele pasjonujących szczegółów związanych zarówno z historią ogólną  naszego kraju jak
i historią konkretnych rodzin, które wówczas zamieszkały na Ziemiach Odzyskanych.  Wystawa ma powierzchnię 200 m2,  5 metrów wysokości i zawiera około 300 archiwalnych zdjęć i filmów z tamtego okresu. Do Lubaczowa przyjechała z Malborka, wędruje po całej Polsce aby jak najwięcej rodaków mogło ją obejrzeć i dowiedzieć się o losach Polaków na Ziemiach Odzyskanych.  Opiekunami kl. IV na wystawie były: p. Agnieszka Bielecka-Krasulak i p. A. Mamczura.


Informacje wprowadził: SP 2019-11-28 11:28:36

   

Z przedsiębiorczością na ty…

        

         W dniach od 18 do 22 listopada obchodzono Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W tym czasie w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej nauczyciele oraz wychowawcy zaproponowali uczniom zajęcia o tematyce nawiązującej do zagadnień związanych z zagadnieniami podstaw przedsiębiorczości. Wśród nich znalazły się:

  1. Konkurs klasowy umiejętność czytania ze zrozumieniem pt. ,,Historia pieniądza’’ przeprowadzony w klasach IV – V przez p. Annę Horiwnyk.
  2. Cykl zajęć z techniki na temat bankowości i inwestycji w codziennym życiu dla klas IV-VI. Na lekcjach wykorzystano materiały ze strony internetowej NBP – p. Ireneusz Kowaliszyn.
  3. Tematyka zajęć z doradztwa zawodowego dotyczyła kwestii aktywnych, przedsiębiorczych postaw wśród uczniów. Zostały wypracowane ciekawe plakaty. Nad działaniem czuwała p. Marta Lis.
  4. Odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Kasickim, lokalnym przedsiębiorcą- producentem okien, który poświęcił swój cenny czas i przyjął ośmioklasistów w swoim zakładzie. Podczas wizytyw firmie,,Kasicki. Okna i Drzwi” uczniowie zadawali pytania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, pytali o dobre i złe strony prowadzenia własnej działalności, o cechy idealnego pracodawcy i pracownika. Opiekę nad klasą sprawowała p. Marta Lis.
  5. Rozwiązywanie quizów online o tematyce : Bankowość, Przedsiębiorczość, Pieniądze, Inwestycje, Euro, Rynek pracy, przez ósmoklasistów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie – p. Agnieszka Bielecka – Krasulak.

                                                                                                 Tekst: Marta Lis


Informacje wprowadził: SP 2019-11-29 09:19:20

Archiwum