Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019


Witaj szkoło!

           Dnia 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego  w Krowicy Samej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 z udziałem  Pana Wiesława Kapla – Wójta Gminy Lubaczów.

          Nowy rok szkolny rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym. Po zakończeniu nabożeństwa delegacje nauczycieli oraz harcerzy złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem poległych i pomordowanych , znajdującym się na placu kościelnym.

        Druga część uroczystości odbyła się w szkole podstawowej w obecności licznie zgromadzonych rodziców , przedszkolaków i uczniów szkoły. Pani dyrektor Maria Kowaliszyn przywitała wszystkich  obecnych i przedstawiła krótko plan pracy szkoły w nowym roku szkolnym oraz złożyła życzenia całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności i  licznych sukcesów edukacyjnych uczniom . Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, który przedstawił plan budowy hali sportowej wraz z salami dydaktycznymi przy naszej szkole oraz złożył życzenia skierowane do nauczycieli , rodziców i uczniów. W dalszej kolejności uczniowie klasy VI i VIII zaprezentowali montaż poetycki, dotyczący nowego roku szkolnego oraz  rocznicy wybuchu II wojny światowej.

           Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć tych , którzy swoje życie oddali za wolność naszej Ojczyzny, gdyż jak podkreśliła Dyrektor szkoły „…nasza polska wolność tak drogo kosztuje…”    (J.P.II)        

 

 


Informacje wprowadził: SP 2018-09-14 11:43:16

   

„Drogi do niepodległej”

        18.09.2018 r. uczniowie klasy VIII naszej szkoły wraz z wychowawcą wzięli udział w prezentacji Tomasza Kuby Kozłowskiego „  Drogi do niepodległej  ”, która to odbyła się w Zespole Szkól im. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Była to żywa lekcja historii związana z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

        Po zakończonej prezentacji nasi uczniowie wraz z Panią Marią Magoń prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowo i Kresów Wschodnich złożyli kwiaty przy obelisku gen. Józefa Kustronia – patrona szkoły

 

                                                              Tekst:
                                                                                mgr Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2018-09-20 15:17:37

   

Pierwsze sukcesy naszych uczniów

 

       Dnia 19 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie odbył się powiatowy konkurs historyczny pt.  „Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka”. Główny cel konkursu to krzewienie wiedzy o generale Stanisławie Dąbku jako polskim patriocie, żołnierzu obywatelu swoich czasów. W konkursie tym wzięli udział : nasi uczniowie z kl. VII, Dawid Antosz zajął 1 miejsce,  zaś Mateusz Lasowy i Julia Horiwnyk otrzymali wyróżnienia

Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Agnieszka Bielecka-Krasulak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                               Tekst: Agnieszka Bielcka- Krasulak


Informacje wprowadził: SP 2018-09-24 12:58:41

   

Dlaczego czytamy - i co nam daje czytanie.

 

      Pod takim hasłem w środę 19 września 2018r. odbyły się zajęcia edukacyjne dla klas IV-VIII, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przy  współpracy biblioteki szkolnej i księgarni Nova. Zajęcia poparte rekwizytami, prowadzone przez animatora panią Beatę Krawiec z Rzeszowa zachęcały uczniów do czytania książek o różnej tematyce. Historia i rozwój pisma, połączona z zajęciami z Coachingu cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania. Aktywne czytanie i słuchanie ciekawych pozycji książkowych, rozmowy o wartościach patriotycznych oraz ciekawostki historyczne o znanych Polakach, rozbudziły wśród uczniów zainteresowania czytelnicze oraz motywację do nauki.

 

                                                                                                     Tekst: D.Kowaliszyn

 


Informacje wprowadził: SP 2018-09-25 11:49:47

   

Akcja – Segregacja !

2 x więcej , 2  x czyściej

     Promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszamy negatywny wpływ na najbliższe otoczenie – to jedna z metod pracy wychowawczej w naszej szkole.

    Tak więc jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania świata – Polska 2018. 21 września uprzątnięto teren wokół szkoły, park, wszystkie pobocza dróg oraz plac wokół cmentarza.

    W szkole odbyła się też kampania informacyjna w celu przeprowadzenia działań, dzięki którym zwiększy się ilość odpadów gromadzonych w segregacji, a także czystość tak zbieranych odpadów. 

 

                                                                                                  Tekst:  mgr Wanda Baran

 

                                                                                       


Informacje wprowadził: SP 2018-09-26 11:43:21

Archiwum