Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   


Harcerze Niepodległej Mamy Moc

    

    22 września bieżącego roku harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. Straży Granicznej oraz zuchy   z 15 Gromady Zuchowej z naszej szkoły aktywnie brali  udział w Obchodach Święta Chorągwi Podkarpackiej w 100-rocznicę ZHP w roku 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zmagając się z pytaniami związanymi z historią Polski zaliczali poszczególne punkty gry terenowej. Następnie wszyscy uczestnicy  brali udział we mszy świętej i uroczystościach odsłonięcia pamiątkowego głazu i defiladzie poszczególnych hufców Chorągwi Podkarpackiej.       W godzinach popołudniowych harcerze i zuchy oraz instruktorzy spotkali się na wspólnym pikniku, gdzie można było degustować ciepły posiłek, posłuchać koncertu piosenek harcerskich, obejrzeć wystawę z poszczególnych hufców.

 

                                                                                                        Druhna E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2018-10-11 11:16:08

   

Wojewódzka Gala Dnia Edukacji Narodowej

 

       Dnia 15 października 2018 r. Podkarpacki Kurator Oświaty na uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przemyślu odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej Panią Marię Kowaliszyn – dyrektora i Panią Elżbietę Oleszycką – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej   w Krowicy Samej. Medale zostały przyznane  w uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej , za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej.

      Ponadto Pani Elżbieta Oleszycka w uznaniu za osiągnięcia, sukcesy zawodowe w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z rąk Pani Małgorzaty Rauch odebrała nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Panie odebrały również gratulacje oraz róże z rąk Posłów na Sejm RP Pana Marka Rząsy i Pana Andrzeja Matusiewicza.


Informacje wprowadził: SP 2018-10-16 14:19:57

   

Jubileusz 85-lecia zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego                                  w Krowicy Samej

       14 października społeczność Krowicy  świętowała jubileusz 85-lecie konsekracji  drewnianego kościoła pw. Przemieniania Pańskiego. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w zabytkowym kościele, w której uczestniczyli  mieszkańcy wsi, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej i OSP w Krowicy Hołodowskiej, harcerze oraz zaproszeni goście.  

     Druga część wspólnego świętowania odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej. Tam o godz. 15.00 uczestnicy spotkania mogli obejrzeć występ uczniów zespołu „Gwiazdki” z  miejscowej Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego, którzy pod opieką Pani Jadwigi Chomyszyn przygotowali montaż słowno-muzyczny o historii kościoła. Dzieciom towarzyszył Zespół Śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej.       

     Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel,  który opowiedział o wszelkich pracach naprawczych i konserwatorskich oraz o działaniach jakie zostały podjęte aby ten obiekt nie uległ degradacji i zniszczeniu. Głos zabrała również Maria Kowaliszyn, dyrektor miejscowej szkoły, która podziękowała wszystkim zaangażowanym  w  prace na rzecz zachowania drewnianego kościoła w jak najlepszym stanie.

    Na zakończenie uczestnicy jubileuszu wysłuchali recitalu Gaby Janusz, polskiej wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów.


                                                                               Tekst: mgr Jadwiga Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2018-10-18 09:17:36

   

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Z WOŚP

   16 października 2018r. w samo południe w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej odbyło się nietypowe wydarzenie – próba pobicia rekordu w resuscytacji krążeniowo- oddechowej w ramach akcji Ratujemy i Uczymy Ratować z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Uczniowie, pod fachowym okiem nauczycieli -  ratowników mogli ćwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

  Uczniowie klas I-III otrzymali tekturowe telefony i podejmowali próby wzywania pomocy właściwych służb ratunkowych.

  Organizatorami przedsięwzięcia w szkole były: J. Chomyszyn i E. Oleszycka. 


Informacje wprowadził: SP 2018-10-18 10:59:00

   

 Dzień Głośnego Czytania     Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie edukacyjnym ”Szkolne Przygody Gangu Słodziaków.” Celem konkursu było budowanie nawyku codziennego czytania i pasji do czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Okazją do zaproszenia najmłodszych do podróży w świat literatury dziecięcej był, obchodzony 29 września, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Inspiracją dla dzieci i rodziców do przygody z literaturą i wzięcia udziału w zmaganiach były ilustrowane opowieści o przygodach Gangu Słodziaków. Opowiadania z książki Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków uczniowie czytali wspólnie z rodzicami, dziadkami, higienistka szkolną  i panem leśniczym. Czytanie z zaproszonymi gośćmi było również okazją do zapoznania dzieci z zawodem pielęgniarki i leśniczego. Motywacją do codziennego głośnego czytania co najmniej 10 minut dziennie przez 21 dni była możliwość dofinansowania na zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej oraz mini-albumy na naklejki dla uczniów. Podsumowaniem konkursu było stworzenie prac plastycznych przedstawiających nowe przygody Gangu Słodziaków w zależności od wieku uczniów:

  • klasa I rysowała dalsze historie bohaterów
  • kasa  II tworzyła komiksy
  • klasa III pisała krótkie historie i je ilustrowała

Projekt głośnego czytania poprzez kreatywną zabawę z Gangiem Słodziaków cieszył się dużą popularnością wśród uczniów i rodziców. Nad realizacją zadań konkursowych czuwały wychowawczynie klas: Danuta Kowaliszyn, Elżbieta Oleszycka, Jadwiga Chomyszyn oraz nauczyciel wspomagający Ewelina Hanus.

 

Tekst: D. Kowaliszyn

 

 


Informacje wprowadził: SP 2018-10-22 14:06:09

   

Wycieczka do Łańcuta 

 

       W piątek 19 października 2018r. uczniowie klas: I, II i III wraz z wychowawcami uczestniczyli w całodniowej wycieczce do Łańcuta. Głównym punktem programu było: zwiedzanie Muzeum – Zamku w Łańcucie, powozowni, parku i storczykarni. Dużą atrakcją dla dzieci były sale zamkowe i ich piękny wystrój oraz spora kolekcja powozów.

      Po wspólnym pysznym obiedzie wszyscy pełni wrażeń, wypoczęci i zrelaksowani wrócili do swoich domów.

 

                                                                                        Organizator wycieczki: J. Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2018-10-26 08:35:05

   

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą……                                                                                                   Ks. J. Twardowski

Pamiętamy, o tych co odeszli…

     Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. Straży Granicznej   w sobotnie popołudnie 19 października 2018r. wybrali się na cmentarz parafialny w Krowicy Samej. Sprzątali opuszczone groby, tych którzy walczyli  o naszą wolność, a o ich mogiłach już nikt nie pamięta. W ten sposób harcerze uczcili ich pamięć.

                                                                                                                          Druhna E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2018-10-26 14:57:48

   

 PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ.

        Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W dniu 30 października 20018 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Zgodnie z tradycją pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, a następnie odpowiadali na pytania, które zadawała im przewodnicząca szkoły. Po ślubowaniu pani dyrektor Maria Kowaliszyn pasowała dzieci klasy pierwszej na uczniów Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe proporczyki, znaczki odblaskowe i przybory szkolne. W radosnym nastroju udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

                                                                                            Wychowawca klasy: D. Kowaliszyn


Informacje wprowadził: SP 2018-10-31 13:33:07

   

KABARETONIK 2018

    W dniu 30 października 2018r. w sali katedralnej odbył się XII Przegląd Sztuki Rozrywkowej Kabaretonik 2018. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą o złote, srebrne i brązowe Beczki Śmiechu w czterech kategoriach: skecz, piosenka, monolog i wiersz.

   Uczennica z naszej szkoły- Julia Horiwnyk w  „Monologu kobiety” zdobyła w tym przeglądzie WYRÓŻNIENIE oraz upominki.

Do Kabaretoniku przygotowała Julię p. Jadwiga Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2018-10-31 14:27:07

Archiwum