Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
            Sprzątanie świata

 ,, Podaj dalej… drugie życie odpadów ‘’ to hasło tegorocznej akcji Sprzątanie świata, W której jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Całą akcję poprzedziły pogadanki i prelekcje, których celem było promowanie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice sprzątnęli najbliższe otoczenie szkoły, park, pobocza dróg i ulic oraz okolice cmentarza. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas sprzątania czuwali nauczyciele. Udział i zainteresowanie akcją wśród uczniów świadczy o dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym.
     Kordynator
     Wanda Baran

Informacje wprowadził: SP 2016-09-26 13:17:55

   

Wycieczka do Młynów i Sikorówki

 

 

         21.09.2016 roku uczniowie naszej szkoły wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół Gminy Lubaczów uczestniczyli w wycieczce do Młynów i Sikorówki. Kierując się hasłem tegorocznej akcji Sprzątanie świata ,, Podaj dalej… drugie życie odpadów ‘’. Gmina Lubaczów zorganizowała wycieczkę do sortowni odpadów komunalnych oraz do szkółki leśnej- Sikorówka. W sortowni odpadów w Młynach uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie i zapoznali się z procesem  sortowania, przetwarzania i składowania odpadów komunalnych.  Kolejnym punktem wycieczki był przyjazd do szkółki leśnej Sikorówka. Tam uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z gospodarką w szkółce leśnej oraz problemem śmiecenia w lasach.    Uwiecznieniem wycieczki był wspólny poczęstunek przy ognisku. Każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci materiałów edukacyjnych oraz sadzonkę drzewa. Pełni wrażeń i bogatsi o wiedzę w zakresie segregacji śmieci i systemom gospodarowania odpadami wrócili bezpiecznie do domów.

 

Opiekun Wycieczki 

Wanda Baran

                                                                                                                                                         


Informacje wprowadził: SP 2016-09-26 13:31:10

Archiwum