Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Uwaga!!!

 

KONKURS EKOLOGICZNO- PRZYRODNICZY

 

        Ogłasza się konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej oraz konkurs plastyczny pod hasłem „Z ekologią na Ty”.      

Celem konkursów jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.  

Konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej zostanie przeprowadzony 14.04.2016r. w dwóch kategoriach wiekowych:

- edukacji wczesnoszkolnej: klasy I-III,

-szkoły podstawowej: klasy IV-VI.

         Prace plastyczne z konkursu „Z ekologią na Ty” przyjmowane będą do 14.04.2016 r. (dotyczy wszystkich uczniów naszej szkoły od „0” do VI). Prace należy wykonać na kartonie A-4, dowolną techniką.

 

Organizator konkursów

mgr Wanda Baran

opiekun Sz. K. LOP.


Informacje wprowadził: SP 2016-04-04 14:43:27

   

CZY ZNASZ TE BAJKI?

     Pod takim hasłem 13 kwietnia 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Miłośnicy kultury żywego słowa recytowali fragmenty znanych bajek i baśni. Uczniowie klasy drugiej przedstawili inscenizację bajki J.W. Grimm „Czerwony kapturek”. Reżyserem przedstawienia była p. Elżbieta Oleszycka.

      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której skład weszli nauczyciele: p. Jadwiga Chomyszyn, p. Grażyna Kucel i pedagog p. Marzena Konopka.

W kategorii wiekowej klas I-III najlepszymi recytatorami okazali się Maciej Hypiak i Zofia Horiwnyk, a wśród uczniów klas IV-VI Kinga Ryś i Dawid Antosz.

     Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy konkursu będą reprezentować naszą szkołę 21 kwietnia na XXI Dziecięcym Konkursie Recytatorskim Powiatu Lubaczowskiego „W krainie bajki i baśni” w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie.

Konkurs miał na celu :

  • popularyzację literatury polskiej,

  • kształcenie wrażliwości literacko- językowej,

  • przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturowym środowiska lokalnego.

Organizatorem konkursu była p. Danuta Kowaliszyn- opiekun biblioteki szkolnej.


Informacje wprowadził: SP 2016-04-18 14:35:37

   

Szkolne Prezentacje Artystyczne

      Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Elżbiety Oleszyckiej i Pani Jadwigi Chomyszyn brali udział w przeglądzie „Szkolne Prezentacje Artystyczne”- eliminacje powiatowe, które odbyły się 14 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Jury przyznała wyróżnienie za inscenizację „Czerwony Kapturek” oraz za taniec klasie II, w kategorii piosenka wyróżnienie przypadło Karolinie Bojarskiej z kl. VI. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy „Małym Artystom” i życzymy dalszych sukcesów.

 

Elżbieta Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2016-04-18 14:51:43

   

Solo Dance

14.06.2016r odbył się przegląd tańców „solo”. Udział brała Julia Horiwnyk w kategorii wiekowej 9-14 lat z tańcem „Sugar”


Informacje wprowadził: SP 2016-04-19 14:43:00

   

Sadzenie lasu

 

     14 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły a zarazem członkowie Ligii Ochrony Przyrody, wraz z opiekunem p. Wandą Baran brali udział  w sadzeniu lasu na terenie kompleksu leśnego w Krowicy Samej.

     Koordynatorem  akcji byli pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów oraz myśliwi Koła Łowieckiego „Ryś”. Uczniowie pod czujnym okiem leśniczych i myśliwych posadzili 200 sztuk sadzonek drzew iglastych i liściastych.

      Po zakończonej pracy uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który zasponsorowali myśliwi. Wspólne pieczenie kiełbasek było okazją do zadawania pytań oraz pogadanki na temat gospodarki leśnej- korzyściach, a także problemach związanych z zalesianiem i funkcjonowaniem lasów. Świadomi dobrze wykonanej pracy, wszyscy bezpieczni, pod okiem opiekuna, wrócili do domów.

 

Opiekun LOP

mgr Wanda Baran

 

                                                                   


Informacje wprowadził: SP 2016-04-21 13:21:43

   

Święto Ziemi

     Dnia 22.04.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego  w Krowicy Samej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi, którą przygotowali uczniowie klasy V wraz z wychowawcą Panią Wandą Baran, oprawa muzyczna przygotowana została przez uczniów klasy II i III pod czujnym okiem Pań Elżbiety Oleszyckiej i Jadwigi Chomyszyn. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów Pan Tomasz Starościak i Pan Maciej Krućko oraz myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” Pan Andrzej Mazurkiewicz i Pan Jan Sęga.  Zaproszeni goście aktywnie współpracują z naszą szkołą oraz organizacją Ligi Ochrony Przyrody skupiającej uczniów klas IV-VI i w tym dniu odebrali podziękowania za współpracę ze Szkołą Podstawową w Krowicy Samej z rąk dyrektora szkoły i opiekuna LOP.

mgr Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2016-04-26 14:09:39

   

Zajęcia rekreacyjne na basenie

     Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej biorą udział w projekcie  „Umiem pływać”. Korzystają z krytej pływalni „Wodny Świat” w Horyńcu Zdroju. Uczą się pływać pod czujnym okiem instruktora. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i obejmują 20 godzin lekcyjnych  i 20 jednostek zajęć rekreacyjnych.

Opiekunowie :  mgr Jadwiga Chomyszyn

                     mgr  Rafał Dubiel


Informacje wprowadził: SP 2016-04-27 09:02:22

Archiwum