Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
Lekcja obywatelska w urzędzie gminy      „Kto jest szefem gminy?”, „Czym się zajmują urzędnicy?”, „Ile pracują?” na te i wiele innych pytań odpowiadał Sekretarz Gminy podczas odwiedzin uczniów Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej w urzędzie gminy.

     Dnia 25.03.2015 r. Urząd Gminy Lubaczów odwiedziły dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz z opiekunami. Ich przewodnikiem był Sekretarz Gminy Mariusz Pieróg. W ramach lekcji obywatelskiej uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje gmina, zapoznały się z herbem, sztandarem, flagą i ich znaczeniem, poznały strukturę tej instytucji i jej historię. Dzieci miały wiele pytań m.in. o to kto jest szefem gminy, czym się zajmują pracownicy urzędu, jakie inwestycje prowadzą? Sekretarz pieczołowicie odpowiadał na każde z nich, a następnie oprowadził „małych obywateli” po biurach pracowników.
     W tym samym dniu dzieci również zwiedziły Muzeum Kresów w Lubaczowie.  

Informacje wprowadził: SP 2015-04-02 08:08:42

   

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy, by czas ten napełniał serca miłością,

spokojem i wzajemną życzliwością.

By tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego

była początkiem nadziei i pokoju,

by przezwyciężyła wszelkie trudności

stające się źródłem radości.

 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy

Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego

w Krowicy Samej

 


Informacje wprowadził: SP 2015-04-02 09:10:33

   

Akcja „Wiosna… ach to Ty”
 
 

            Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej w ramach akcji Gminy Lubaczów „Wiosna… ach to Ty” sprzątali naszą okolicę.

            Tym razem przy współpracy z Nadleśnictwem, Strażą Graniczną oraz Kołem Łowieckim „Ryś” uporządkowano pobocze dróg leśnych na terenie kompleksu leśnego w Krowicy Samej.

            Po zakończonej pracy uczniowie wspólnie z pracownikami Straży Granicznej, Nadleśnictwa oraz myśliwych zgromadzili się przy ognisku, piekli kiełbaski oraz rozmawiali o tym jak dbać o ład i porządek najbliższego otoczenia.

 

Koordynator:

Opiekun LOP- Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2015-04-10 13:39:49

   

Konkursy Ekologiczno- Przyrodnicze   

           
             Kontynuacją programu „Wiosna.. ach to Ty” w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej były konkursy o treści ekologiczno- przyrodniczej:

- Konkurs Wiedzy Ekologiczno- Przyrodniczej,

- Konkurs Plastyczny pod hasłem „Z ekologią na Ty”.

            W konkursach brali udział uczniowie wszystkich grup wiekowych w szkole.

            Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród połączone było z uroczystą akademią  z okazji Dnia Ziemi. Celem konkursów było kształtowanie nawyków i świadomości ekologiczno- przyrodniczej.

 

Organizator konkursów i akademii:

Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

mgr Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2015-04-24 13:44:28

Archiwum