Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Zajęcia warsztatowe w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej 

       W sobotę 28.09.2013r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  warsztatach rzemieślniczych w nowo otwartej Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Mieli oni możliwość podziwiania kresowej zagrody włościańskiej z domem i budynkami gospodarczymi, a także bezpośredni kontakt z twórcami ludowymi.  Lepili z gliny, malowali na szkle, haftowali, podziwiali kunszt kowalstwa, stolarstwa, rzeźby i pieczenia chleba.
     
 Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Wanda Baran oraz Pani Anna Wiśniewska

Informacje wprowadził: SP 2013-10-03 08:56:46

   

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krowicy Samej

     Od piątego września 2013r. , przy naszej szkole, swoją działalność rozpoczęło przedszkole. Jego uruchomienie było możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania, przez Gminę Lubaczów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.1.


Informacje wprowadził: SP 2013-10-17 13:35:36

   

 

                                     „Projekt…”
 

    W roku szkolnym 2012/2013 w szkole realizowany był projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I – III w Gminie Lubaczów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 


Informacje wprowadził: SP 2013-10-31 08:40:32

   

„Pożegnanie lata 2013”

    19 września zorganizowaliśmy na placu szkolnym „Pożegnanie lata”. Uczniowie spotkali się przy ognisku  z piosenką na ustach, upiekli kiełbaski, a później odbył się mecz: opiekunowie kontra uczniowie. Była to świetna zabawa.

Opiekunowie: P.  Anna Furgała, P. Elżbieta Oleszycka, P. Rafał Dubiel 


Informacje wprowadził: SP 2013-10-31 13:32:27

Archiwum