Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
oraz lokalna społeczność
otwiera serce dla potrzebujących

Końcem stycznia 2021 roku przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, z inicjatywy Dyrektor Jadwigi Chomyszyn, stanęło czerwone serce, będące pojemnikiem na plastikowe nakrętki po napojach, płynach w różnych kolorach i kształtach.

Serce zostało sfinansowane ze środków zebranych od darczyńców tj. organizacji społecznych i przedsiębiorców naszej lokalnej społeczności. Powstały obiekt ma służyć mieszkańcom Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej i Budomierza, jako miejsce do składowania nakrętek plastikowych, aby w ten sposób  pomagać potrzebującym. Choć stalowe, ma wielką moc. Obecnie akcja prowadzona jest dla Sandry, ale mamy nadzieję, że również inne potrzebujące dzieci będą mogły skorzystać z naszej wspólnej pomocy.

Serce zostało wykonane przez lokalną firmę tj. F.H.U.P Master Stanisław Cygan, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy do wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do powstania tak szczytnej inicjatywy.

Serce sfinansowali następujący sponsorzy:

 • Grono Pedagogiczne SP w Krowicy Samej
 • Rada Rodziców SP w Krowicy Samej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej
 • Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Krowicy Samej
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Krowicy Hołodowskiej
 • Radny Krowicy Samej - Pan Marek Bojarski
 • Radna Krowicy Hołodowskiej - Pani Agnieszka Czyrny
 • Sołtys Krowicy Samej – Pan Janusz Furgała
 • Wikary Parafii w Krowicy Samej- Ks. Mateusz Maksim
 • Pani Danuta Głuszyk – Sklep Wielobranżowy - Bar Piwny „Jaskółka”
 • Pan Grzegorz Chomyszyn – Firma usługowa Dek-Dach
 • Pan Marian Mazurkiewicz – „Euroglobal”
 • Pan Jan Hypiak – Zakład Usług Leśnych
 • Pan Stanisław Cygan – F.H.U.P Master

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców do przynoszenia zebranych nakrętek, tak abyśmy mogli wesprzeć jak najwięcej osób potrzebujących pomocy.


Informacje wprowadził: SP 2021-02-09 13:53:52