Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Spełniły się nasze marzenia
W poniedziałek 5 października 2020r.w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia sali gimnastycznej .

Po latach wielu starań ze strony ówczesnej pani dyrektor Marii Kowaliszyn, nauczycieli, rodziców oraz organu prowadzącego o budowę sali gimnastycznej przy naszej szkole, w roku 2018 podjęto decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji. 7 września 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację pierwszego etapu budowy, czyli wykonanie fundamentów budynku. 5 listopada rozpoczęto budowę fundamentów, a 6 grudnia 2018r. zakończono I etap realizacji inwestycji. W maju 2019r. ogłoszono przetarg na wykonanie II etapu budowy sali sportowej. Rozpoczął się on 8 października 2019r. pod nadzorem dyrektora Jadwigi Chomyszyn i wicedyrektora Rafała Dubiela. Realizacja całej inwestycji zakończyła się w sierpniu 2020r. Wykonawcą wszystkich prac była firma Usługi Budowlane BUD – MONT Tadeusz Bednarczyk. Budowa sali gimnastycznej została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019.

W tym szczególnie ważnym dla całej społeczności szkolnej i lokalnej wydarzeniu udział wzięli: pani Anna Schmid – Rodziewicz Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Kapitan Marek Soliszewski Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie, pan Józef Ozimek – Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Pan Roman Cozac – Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów wraz z radnymi, Pan Tadeusz Bednarczyk Prezes firmy BUD-Mont oraz Pan Jan Buniowski kierownik budowy, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Lubaczów, miejscowi sołtysi, przedstawiciele lokalnego środowiska i organizacji społecznych, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne i przedstawiciele społeczności uczniowskiej.

Na wstępie obecna pani dyrektor Jadwiga Chomyszyn powitała zaproszonych gości. Po symbolicznym otwarciu sali poprzez przecięcie wstęgi ksiądz Paweł Kruk proboszcz miejscowej parafii odmówił modlitwę i poświecił obiekt. Podczas wystąpień okolicznościowych pani Dyrektor w imieniu całej społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły, rodziców oraz mieszkańców podziękowała pani Minister Annie Schmidt - Radziewicz oraz panu Wójtowi Wiesławowi Kaplowi za wsparcie i realizację inwestycji oraz nowoczesne wyposażenie Sali. Listy gratulacyjne odczytali kolejno pan Piotr Cich – reprezentujący Posła na Sejm RP panią Teresę Pamułę oraz pan Marcin Malinowski – dyrektor biura Senatora Mieczysława Golby, a pan Józef Ozimek Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przekazał w imieniu własnym i Senatora słowa uznania, komplet piłek oraz koszulkę z podpisami zawodników reprezentacji Polski w piłce nożnej. Pani Anna Schmidt w swoim wystąpieniu wyraziła słowa uznania dla lokalnego samorządu za kreowanie rozwoju gminy i radość z oddania do użytku sali gimnastycznej w Krowicy Samej jak też wielu innych przedsięwzięć, które udaje się finalizować dzięki dobrej współpracy. Pan Wiesław Kapel podziękował wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji. Przybyłym gościom i Pani Dyrektor wręczył pamiątkowe grawertony, a szczególne słowa wdzięczności za wsparcie skierował do Pani Minister, a także do Pana Tadeusza Bednarczyka Prezesa firmy BUD-Mont oraz Pana Jana Buniowskiego kierownika budowy za rzetelne, profesjonalne i staranne przeprowadzenie budowy.

Specjalnym medalem „Przyjaciel Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej” obdarowano wszystkich zaproszonych gości. Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły przygotowani przez panie: Elżbietę Oleszycką i Małgorzatę Nowosiadło zaprezentowali bogaty i różnorodny program artystyczny.

Po zakończonej uroczystości wszyscy mieli możliwość zwiedzenia nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

 


Informacje wprowadził: SP 2020-10-07 10:31:32