Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

  Konkurs recytatorski ,,Moja Ojczyzna”

        9 maja 2018 roku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Moja Ojczyzna” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną z/s  w Baszni Dolnej. Konkurs odbył się w Filii GBP- w Lisich Jamach (sala GOK ). Tegoroczny konkurs poezji "Moja Ojczyzna" miał szczególny, patriotyczny charakter, związany z uroczystymi obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną ideą konkursu propagowaną przez organizatora było pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz uwrażliwienie na piękno i wartość narodowej kultury oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży i promowanie talentów artystycznych. Ponadto wpisywał się on w obchody XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018, którego hasło brzmi ,,(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z naszej szkoły brało udział 6 uczniów, a zarazem byli to harcerze z ( Drużyny Harcerskiej ,,Straży Granicznej”. Świetnie wykazali się zdolnościami recytatorskimi zajmując miejsca: w kategorii klas IV-I miejsce zajęła Martyna Antosz,  a w kategorii klas VI-II miejsce zdobyła Julia Horiwnyk, zaś III miejsce zajął Mateusz Lasowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Gratulacje!

                                                                                                       mgr Elżbieta Oleszycka 


Informacje wprowadził: SP 2018-05-25 12:40:12