Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia,
które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna.

                                                                              Piotr Bąk

      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Nasza szkoła także postanowiła włączyć się w obchody tego ważnego święta. W dniu 27 lutego odbyło się podsumowanie projektu szkolnego dla uczniów kl. IV – VII pod hasłem Dzień z Językiem Polskim. Projekt był realizowany od grudnia 2017r. i obejmował  różne działania, dające uczniom możliwość zaangażowania emocjonalnego i zabawy. Przede wszystkim stanowił okazję do poszerzenia wiedzy o języku ojczystym, przyjaznego współzawodnictwa oraz wykazania się pomysłowością.  Podczas pracy nad projektem realizowane były następujące cele: kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji, rozwijanie sprawności językowej, wykorzystanie posiadanych umiejętności w praktyce, wzmocnienie motywacji do nauki, trening twórczości , uczenie się poprzez działanie i aktywne uczestnictwo.

       W ramach swoich zadań uczniowie wykonali językowe plansze dydaktyczne oraz rysunki ortograficzne, które będą wykorzystywane na zajęciach. Przedstawili inscenizacje znanych i mniej znanych legend i baśni o Bazyliszku i Kopciuszku, a także  nakręcili filmik pt. Tropimy błędy językowe o tym jak poprawnie posługiwać się polszczyzną w mowie i piśmie. Ważnym elementem Dnia z Językiem Polskim była także rywalizacja zespołowa między klasami IV –VII. Odgadując kalambury językowe, wspólnie poprawiając błędy i tworząc teksty  współpracowali w grupie i wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była pani Anna Horiwnyk. Jest to jeden z punktów szkolnego programu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                                                                          mgr Anna Horiwnyk

 


Informacje wprowadził: SP 2018-03-02 07:33:29