Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  
Wizyta u Pana Leśniczego z Krowicy Samej 

     W dniu 17.06.2016 r. w leśniczówce w Krowicy Samej przeprowadzono prelekcję  dla dzieci z Niepublicznego Punkty Przedszkolnego w Krowicy Samej na temat „Zwierzęta leśne, prawidłowe zachowanie się w lesie”. Pogadankę przeprowadził Leśniczy Leśnictwa Krowica Maciej Krućko. Dzieci miały możliwość zadawania pytań na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Przedszkolaki przejawiały duże zainteresowanie, szczególnie na temat dzikich zwierząt żyjących w lesie.  Po zakończonej prelekcji dzieci zostały zaproszone na poczęstunek oraz otrzymały pamiątkowe widokówki.  

Informacje wprowadził: SP 2016-08-10 11:28:25