Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      

 Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

           Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackiego Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.
          Przedstawiciele Hufca Lubaczów corocznie odbierają Światełko Betlejemskie z Rzeszowa, przewożąc je do konkatedry lubaczowskiej. Po uroczystej mszy wszyscy zebrają się w salce, by symbolicznie podzielić się opłatkiem i razem pokolędować. Każda groma i drużyna harcerska otrzymuje znicz z Betlejemski Światłem by przewieść je do swoich środowisk i kościołów. 
          Corocznie  przedstawiciele Hufca Lubaczów przekazują Światełko Betlejemskie na Ukrainę. Uroczyste przekaznie światła pokoju odbywa się na przejściu granicznym w Korczowej.  
 


Informacje wprowadził: SP 2013-05-15 12:08:17