Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
          Zuchy z 15 GZ "Płonące Iskierki" od początków działalności okazali się zagorzałymi wolontariuszami.  Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na terenie lokalnym i powiatowym. Realizują inicjatywy dobroczynne zarówno podczas akcji ogólnokrajowych jak i międzynarodowych. 

Nasza działalność:
  • Pomoc przy organizacji paczek mikołajkowych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie (zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, zabawek).
  • Udział w akcji charytatywnej "Wigilijny Talerz Miłosierdzia" organizowanej przez Zarząd Głowny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Fundację "Bliźniemu Swemu...".
  • Udział w akcji "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Caritas w Lubaczowie.
  • Zbiórka darów dla biednych rodzin z Ukrainy pod hasłem "Odważ się być dobrym".
  • Zbiórka plastikowych nakrętek na zakup protez dla dzieci niepełnosprawnych.
  • Pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy na renowację pomników zabytkowych na cmentarzu w Krowicy Samej (zuchy i harcerze zebrali 451,20zł w 2010r. i 158,13zł w roku 2011).
  • Udział w akcji "Znicz na groby naszych przodków", podczas której zuchy porządkowały cmentarz oraz zapalały znicze na grobach bliskich.
  • Udział w koncercie charytatywnym poświęconym zbiórce pieniędzy na pomoc świąteczną dla dzieci z naszej gminy.

Informacje wprowadził: SP 2013-05-13 10:11:25