Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
          W lutym 2004r. w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej powstała Gromada Zuchowa.
Drużynową została dh Anna Furgała. 10 maja 2004r. został zamknięty okres próbny oraz nadano
gromadzie numer "15". Gromada organizuje biwaki zuchowe, uczestniczy w koloniach, biwakach i rajdach organizowanych przez Hufiec Lubaczów. Zuchy chętnie i z zaangażowaniem przygotowują się do konkursów recytatorskich oraz festiwali piosenki zuchowej i patriotycznej. Nasza gromada może pochwalić się wieloma sukcesami na szczeblu hufcowym i chorągwianym. Wytężona praca dzieci widoczna jest w środowisku lokalnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wizytówką organizacji jest praca charytatywna oraz wolontariat. Swoją systematycznością i motywacją młode zuszki starają się być wzorem do naśladowania dla innych. 
 
Skład pierwszej gromady:
1. Wojciech Terech
2. Ewelina Jaremus
3. Agnieszka Taraban
4. Monika Kamińska
5. Tomasz Antonik
6. Mateusz Kolbuch  
 
                                                     1. Izabela Antonik
                                                     2. Angelika Głuszek
                                                     3. Izabela Trzmiel
                                                     4. Jarosław Frant
                                                     5. Łukasz Szaj
                                                     6. Agnieszka Malec

1. Justyna Mek
2. Kamil Kopciuch
3. Dominika Bojarska
4. Agata Barczyszyn
5. Klaudia Furgała 

W dniach 14-15 maj  2004r. w Krowicy Samej odbył się Biwak Ekologiczny. W programie biwaku zaplanowano pierwszą obietnice zuchową. 14 zuchów z naszej gromady ślubowało:
                                                 
                            "Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha" 

 PRAWO ZUCHA: 

1. Zuch kocha Boga i Polskę. 
2. Zuch jest dzielny. 
3. Zuch mówi prawdę. 
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze. 
6. Zuch stara się być coraz lepszy. 


Dodatkowo w programie biwaku nie zabrakło gier i zabaw, ogniska, dyskoteki dla uczestników oraz spotkania z przedstawicielem Nadleśnictwa Lubaczów. 

Informacje wprowadził: SP 2013-05-08 08:11:22