Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Szkolny Zuchowo –Harcerski Konkurs Recytatorski ,,STROFY O OJCZYŹNIE’’

28 stycznia 2015r odbył się w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej Szkolny Zuchowo- Harcerski   Konkurs Recytatorski  ,,Strofy o Ojczyźnie”, którego organizatorami były: druhna phm Elżbieta Oleszycka i druhna phm Anna Furgała.

Celem konkursu było:

-Kształtowanie postawy patriotycznej                                                                              
- Wspieranie i promocja twórczości artystycznej zuchów i harcerzy
- Propagowanie piękna poezji  o Polsce
- Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji
- Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej
- Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim aktywności artystycznej.

W konkursie wzięło udział 13 zuchów z 15 Gromady Zuchowej ,,Płonące Iskierki”

1.Martyna  Antosz

2.Wiktoria  Cygan

3.Julia Furgała

4.Kornelia  Wawer

5.Kornelia Bojarska

6.Natalia Leus

7.Justyna  Ilnicka

8.Aleksandra  Nizierska

9.Maciej Hypiak

10.Weronika  Hojdak

11.Julia Horiwnyk

12.Mateusz Lasowy

13.Arkadiusz Misztal

oraz  12 harcerzy z 9 Drużyny Harcerskiej

1.Patricja Śmigielska

2.Oliwia Głuszek

3.Anna Furgała

4.Magdalena i Krystian Charysz

5.Jakub Oleszycki

6.Michał Skibicki

7.Karolina Bojarska

8.Karolina  Furgała

9.Bartosz Frant

10.Kornelia Konopka

11.Ewelina Danów

12.Milena Gwozd

Jury w składzie  Pani mgr Danuta Kowaliszyn

                           Pan  mgr  Rafał Dubiel

                           Pani mgr Marzena Konopka

przyznała miejsca i wyróżnienia  w kategorii zuchy:

I miejsce Julia Horiwnyk

II miejsce Mateusz Lasowy

III miejsce Maciej Hypiak, Arkadiusz  Misztal

Wyróżnienie: Wiktoria Cygan

      W kategorii harcerze

I miejsce Kornelia Konopka

II miejsce Ewelina Daniów

III miejsce Karolina Furgała

Wyróżnienie: Bartosz Frant

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami                                    

 Laureaci I miejsc będą reprezentować nasze drużyny na Powiatowo- Hufcowym Konkursie Recytatorskim ,,Strofy o Ojczyźnie”. 


Opracowała: mgr Elżbieta Oleszycka  


Informacje wprowadził: SP 2015-02-12 12:17:15