Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      

Szkolny Zuchowo- Harcerski Konkurs
"Strofy o Ojczyźnie" 

     12 lutego 2014r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej  Szkolny Zuchowo-Harcerski Konkurs Recytatorski ,,Strofy o Ojczyźnie”, którego organizatorami były: druhna phm Elżbieta Oleszycka i druhna phm Anna Furgała

Celem konkursu było:

- Propagowanie piękna poezji  o Polsce
- Kształtowanie postawy patriotycznej
- Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji
- Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej
- Wspieranie i promocja twórczości artystycznej zuchów i harcerzy

W konkursie wzięło udział 10 zuchów:

1.Patrycja Śmigielska

2.Kamila Gwozd

3.Oliwia Głuszek

4.Małgorzata Truchan

5.Mateusz Śmigielski

6.Anna Furgała

7.Aleksandra  Bojarska

8.Maciej Świnkowski

9.Magdalena i Krystian Charysz

10.Mateusz Lasowy

oraz 12  harcerzy:

1.Kornelia Konopka

2.Milena Gwozd

3.Michał Skibicki

4.Jakub Oleszycki

5.Karolina Furgała

6.Wiktoria  Czucha

7.Kamil Chomyszyn

8.Karolina Bojarska

9.Martyna Lasowa

10.Patrycja Stryczniewicz

11.Natalia Hałus

12. Karolina Skibicka

Jury w składzie :Pani  mgr Anna Horiwnyk

                           Pani mgr Iwona Dubanik

                           Ks. Piotr  Grzechnik

przyznała miejsca i wyróżnienia  w kategorii zuchy:

I miejsce Oliwia  Głuszek

II miejsce Magdalena  i Krystian Charysz

III miejsce Mateusz  Lasowy

   W kategorii harcerze:

I miejsce Kornelia Konopka , Martyna Lasowa

II miejsce Kamil  Chomyszyn

III miejsce Karolina Furgała

Wyróżnieni  uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami

i nagrodami książkowymi, a pozostali otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.

28  lutego  w Wielkich Oczach  odbędzie się  Powiatowo- Hufcowy Konkurs Recytatorski ,,Strofy o Ojczyźnie’’, gdzie naszą szkołę reprezentować będą

Kornelia Konopka ,Martyna Lasowa i Oliwia Głuszek.

Życzymy im sukcesów.


Informacje wprowadził: SP 2014-02-26 08:08:09