Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
"EKOLOGIA-TWÓRCZOŚĆ-REKREACJA"   - pod takim hasłem Szkolne Schronisko Młodzieżowe działające  przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej gościło w dniach 2-8 lipca 2012r. plastycznie utalentowanych uczniów z całego województwa. 
       II Podkarpacki Plener Dzieci i Młodzieży jest kontynuacją zainicjowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu przedsięwzięcia, które odbyło sie po raz pierwszy w Tyrawie Wołoskiej w 2008 roku. Ponieważ inicjatywa ta spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony środowiska, nauczycieli, instruktorów plastyki, rodziców a przede wszystkim samych uczestników pleneru, Centrum Kulturalne postanowiło zrealizowac podobny projekt również w 2012 roku. Dyrektor Centrum Kulturalnego, Pan Adam Halwa do współorganizacji pleneru zaprosił Pana Wiesława Kapla, wójta Gminy Lubaczów. Wspólnie postanowiono zrealizować plener plastyczny w malowniczym i ekologicznym środowisku niewilkiej miejscowości gminy Lubaczów - Krowicy Samej. 
      Plener zaadresowany został  do utalentowanych plastycznie uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, zaś jego przewodnim hasłem stała się "Ekologia-Twórczość-Rekreacja". Naboru uczestników do udziału w plenerze dokonały komisje artystyczne działąjące w czterech ośrodkach województwa podkarpackiego: Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie, Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Do udziału w plenerze zaproszono 24 plastycznie utalentowanych uczniów, głównie laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów plastycznych. Organizator pleneru we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie zaprosił również 11 osobową grupę utalentowanych uczniów z gminy Lubaczów. Łącznie w plenerze udział wzięło 35 młodych artystów z województwa podkarpackiego. 
       Podczas pleneru został ogłoszony konkurs na najlepsze prace promujące ochronę przyrody, naturalne środowisko i zdrowy tryb życia. Konkurs objął cztery dziedziny sztuki: malarstwo, monotypię, batik i fotografię. Dodatkowo podczas pleneru przeprowadzono niezwykle interesujące zajęcia z garncarstwa i pisania ikon. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów były ekologiczne i przyjazne dla środowiska. 
      II Podkarpacki Plener Dzieci i Młodzieży okazał się bardzo pożytecznym i wartościowym przedsięwzięciem. Dał szansę młodym miłośnikom sztuki rozwijania pasji i zainteresowań, uczył kreatywnego myslenia, a przede wszystkim stworzył warunki do zdobywania wiedzy na temat otaczającego świata i wskazał te wartości, które czynią ten świat lepszym. Sztuka plastyczna stała się udaną próbą wzbudzenia zainteresowania u najmłodszych niezwykle ważnym problemem, jakim jest ekologia i ochrona środowiska.   

Informacje wprowadził: SP 2013-04-26 11:21:16