Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
Rekrutacja!
Drodzy Rodzice!

      Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola i klasy „0” jest przedłużona do 30.04.2020r. Deklarację o kontynuacji pobytu otrzymają Państwo po powrocie do normalnego trybu pracy placówki.
      Karty zapisu są dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, należy je wysłać drogą elektroniczną na adres:sp-krowica@lubaczow.com.pl.
     
W razie pytań proszę dzwonić pod numer telefonu: 791 007 766


Informacje wprowadził: SP 2020-04-01 11:27:20

   

Informacje wprowadził: SP 2020-04-01 08:58:57

   
DRODZY RODZICE!

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 30 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.
 
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
a) korzystało z oprogramowania antywirusowego;
b) otwierało wiadomości tylko od znajomych,
c) unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
d) chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
e) stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.
 

Tylko wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas.
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Krowicy Samej

Informacje wprowadził: SP 2020-03-24 10:35:01

   
Komunikat dla rodziców w sprawie prowadzenia nauczania na odległość

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie !
 
    Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Od 25 marca 2020r., tj. od środy do 10 kwietnia 2020r. zajęcia będą odbywały się w sposób zdalny, zgodnie z planem lekcji każdej klasy. Będą to nowe lekcje, nowe wiadomości, które uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą sobie przyswajać. Bardzo ważne jest, aby realizowali zaplanowane zadania w sposób systematyczny.
     Państwa rolą będzie kontrolowanie ich systematycznej pracy i realizacji zadań. Ważne jest, aby wasze dzieci nie miały zaległości. Nauczyciele będą realizować z nimi program, nowe treści, ale także przeprowadzać sprawdziany wiedzy. Nauczyciele będą kontaktować się za pomocą naszego e- dziennika(Librus Synergia), w dalszym ciągu pozostaje kontakt przez portale społecznościowe ( Messenger, Whats App), e-mail, w wyjątkowych sytuacjach , także kontakt telefoniczny z nauczycielem, wychowawcą do godziny 16:00.
     Prosimy wszystkich o wyrozumiałość oraz pełną mobilizację i współpracę.

Krowica Sama 24.03.2020r.
Dyrektor Jadwiga Chomyszyn

Informacje wprowadził: SP 2020-03-24 08:34:53

   
Materiały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
 
• Epodreczniki.pl
• Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
• Podręcznik Internetowy „Włącz Polskę!”
• Portal.lektury.gov.pl
• Strona Centrum Nauki Kopernik
 
VIII klasa!!!
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

• Informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami
• Przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty
• Dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE);np. link 1, link 2, link 3
• Arkusze egzaminacyjne z 2019r.

Informacje wprowadził: SP 2020-03-23 10:29:21

Strona 1 z 91 >>
Archiwum