Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

„Przerwany marsz…” w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.

 

     W poniedziałek 2 września 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2019/2020.  Inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziła msza święta w kościele parafialnym, po zakończeniu której delegacje nauczycieli oraz harcerzy złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem poległych i pomordowanych, znajdującym się na placu kościelnym.

    Po mszy świętej odbyła się część oficjalna, która w tym roku miała wyjątkowy charakter. Cała społeczność szkolna dołączyła bowiem tego dnia, w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…”, zapraszając w swoje progi Polskie Dzieci Wojny czyli przedstawicieli pokolenia, któremu przed osiemdziesięciu laty wojna uniemożliwiła edukację. Minutą ciszy uczciliśmy ich pamięć, dziękując im za poświęcenie oraz życie, które kształtowało się podczas trudnych lat okupacji.W uroczystości wziął również udział Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Pani Agnieszka Czyrny- Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów oraz Pan Marek Bojarski - Radny Gminy Lubaczów.

  Część artystyczną stanowiła akademia z elementami patriotycznymi w wykonaniu uczniów klasy V pod kierunkiem Pani Marzeny Konopka.

  W kolejnej części spotkania dyrektor szkoły – Pani Jadwiga Chomyszyn przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz grono pedagogiczne. Na koniec swojego wystąpienia życząc wszystkim uczniom zapału do pracy, ciekawości świata oraz zadowolenia ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, rozpoczęła rok szkolny tradycyjnym zdaniem „rok szkolny uważam za otwarty", po którym odbyło się pierwsze spotkanie z wychowawcami klas.

                                                                                                                    I. Dubanik


Informacje wprowadził: SP 2019-09-06 11:59:57

   

Pamiętamy!!! –Harcerska służba.

   Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. ,,Straży Granicznej” pamiętają o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę oddając im hołd przy różnych uroczystościach.

   11 lipca zapalili,, Znicz Pamięci’’ na grobach pomordowanych przez OUN-UPA oraz złożyli biało-czerwone chorągiewki. Była to wspólna akcja organizowana przez IPN Rzeszów, drużyn Hufca Lubaczów, Jednostki Strzeleckiej 2033im.gen.bryg J. Kustronia oraz Towarzystwa Miłośników Lwow i Kresów Południowo-Wschodnich z Lubaczowa.

   1 sierpnia w    75 rocznicę  Powstania Warszawskiego w godzinie ,,W’’ spotkali  się na Rynku         w Lubaczowie uczcili pamięć tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim.

   15 sierpnia harcerze aktywnie uczestniczyli w uroczystościach uczczenia 75 rocznicy mordu na mieszkańcach wsi Kornagi(obecnie Dąbrowa) przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA.

    2 września w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oddali hołd mieszkańcom wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Budomierz, Krowica Lasowa poległych i pomordowanych w czasie II wojny zapalając znicze przed pomnikiem oraz na cmentarzu.

                                                                                             Druhna: E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2019-09-10 09:10:08

   

Informacje wprowadził: SP 2019-09-12 10:32:05

   

„Segregujesz dobrze postępujesz”

  W dniu 9.09.2019 w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego odbyła się prelekcja na temat segregowania odpadów w ramach realizowanego przez Gminę Lubaczów programu informacyjnego „Segregujesz dobrze postępujesz!”.

 Celem spotkania było budzenie i kształtowanie świadomości gospodarowania odpadami, oddziaływanie poprzez edukację ekologiczną na dzieci i ich najbliższych oraz kształcenie nawyku segregowania odpadów według nowych zasad. Uczniowie aktywnie poznawali system selektywnego segregowania odpadów w trzech grupach wiekowych: 0-III, IV-VI, VII-VIII. Materiały edukacyjne były przygotowane w taki sposób, aby nawet najmłodsze dziecko zapamiętało podstawy zasad segregacji oraz uświadomiło sobie zagrożenia wynikające z zaniedbania tego obowiązku.

 Pod koniec spotkania uczniowie brali udział w quizie. Ich zadaniem było  wirtualne  segregowanie odpadów według wcześniej przedstawionych schematów. Z tym wyzwaniem uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

  Uczestnicy zdobyli wiadomości teoretyczne, które będą mogli wykorzystać
w praktyce i lepiej zadbać o środowisko - zarówno najmłodsi jak i starsi uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania i brali udział w dyskusji.

  Prelekcja zorganizowana została przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy
z Gminą Lubaczów.

                                                                                                                 M.Mendyk


Informacje wprowadził: SP 2019-09-16 11:14:00

   

 Powiatowy Piknik Ekologiczno -Geologiczny    


     11 września zespół ,,Gwiazdki’ ’,harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej im. Straży Granicznej z naszej szkoły oraz przedszkolaki z NPP uczestniczyli w  IV Pikniku Ekologiczno-Geologiczny pod hasłem „Ekologiczne środowisko- zdrowy człowiek”.

W ramach pikniku mogli obejrzeć :

spektakl Teatru "Kultureska",

 brali udział   Happeningu Antysmogowym prowadzonym przez Stowarzyszenie „Ekoskop”,  w różnych konkurencjach ekologicznych, a także występowali na scenie w ramach prezentacji  ,,Zielony mikrofon’. Oddali również surowce wtórne i otrzymali w zamian sadzonki drzew leśnych.

Informacje wprowadził: SP 2019-09-24 10:13:16

   

80.  rocznica napaści niemiecko-sowieckiej na Polskę

    16 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej  uczestniczyli w uroczystej akademii poświęconej 80. rocznicy napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Podczas uroczystości, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego wysłuchaliśmy patriotycznych pieśni, oraz przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia związane z tą ważną dla nas rocznicą.  Montaż słowno - muzyczny przygotowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem p. A. Bieleckiej-Krasulak i p. E. Oleszyckiej. 

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

( A lato było piękne tego roku ).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.


Informacje wprowadził: SP 2019-09-30 11:32:17

   

   „Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka”.

     Dnia 18 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie odbył się powiatowy konkurs historyczny pt.  „Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka”. Główny cel konkursu to krzewienie wiedzy o generale Stanisławie Dąbku jako polskim patriocie, żołnierzu obywatelu swoich czasów. W konkursie tym wzięli udział nasi uczniowie z kl. VIII, Dawid Antosz zajął       3 miejsce,  zaś Szymon Strzop  otrzymał wyróżnienie.  

Uczniów do konkursu przygotowywała pani Agnieszka Bielecka-Krasulak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Informacje wprowadził: SP 2019-09-30 11:34:20

   

NIE ŚMIECIMY!! SPRZĄTAMY!! ZMIENIAMY!!   

    W ostatni piątek, 20 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, uczestniczyli w jubileuszowej 25 akcji „Sprzątanie Świata”  organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Jej celem było promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. W związku z tym przed rozpoczęciem sprzątania uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem wychowawców przypomnieli sobie zasady segregacji. Następnie wszyscy udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów.

    Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy było widać w naszej miejscowości. Czynny udział w akcji dał możliwość zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

    Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie!!

                                                                                                            M.Mendyk


Informacje wprowadził: SP 2019-09-30 12:10:46

   

Spotkanie z policjantem

   W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, 25 września  2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji.

   Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

   Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi oraz na zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Policjant poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.

    Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Spotkanie było interesujące i pouczające. Uczniowie podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

                                                                                                         E.Sałbut


Informacje wprowadził: SP 2019-09-30 12:15:42

Archiwum