Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   
Bal karnawałowy 2019 r. 


Informacje wprowadził: SP 2019-03-04 13:45:32

   

„Tradycyjne obrzędy i zwyczaje ślubne” - spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej.

 

    26.02.2019r uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krowicy Samej dotyczącym tradycji oraz obrzędów ślubnych i weselnych panujących na terenie Krowicy Samej.

    Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację archiwalnych zdjęć przedstawiających autentyczne „Młode Pary” oraz ich gości weselnych.

    O tradycjach i obyczajach weselnych kultywowanych w staropolskich krowickich rodzinach opowiadały Panie Anna Pukas oraz Genowefa Furgała. Natomiast zespół śpiewaczy „Niespodzianka” przygotował tradycyjne biesiadne przyśpiewki weselne, które dawniej stanowiły nieodłączny element każdego staropolskiego wesela.

                                                                                                            Tekst: Iwona Dubanik 


Informacje wprowadził: SP 2019-03-04 14:09:49

   

Ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy

pozostał po nich w kopnym śniegu

żółtawy mocz i ten ślad wilczy


 

     Dnia 4 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej odbyła się uroczysta akademia poświęcona „Żolnierzom Wyklętym”, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni tylko walczyli przeciwko władzy ludowej. Żołnierze niezłomni – żołnierze wyklęci, wierni obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Od 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski podjął uchwałę, w której uznał „zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski.” Uczniowie naszej szkoły z klas: V, VI i VII godnie uczcili bohaterów tamtych tragicznych wydarzeń, przy honorowej asyście pocztu sztandarowego. Akademia została przygotowana pod kierunkiem pani Agnieszki Bieleckiej - Krasulak i pani Elżbiety Oleszyckiej.

 


Informacje wprowadził: SP 2019-03-14 09:56:43

   

Spotkanie z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie

     7 marca 2019r. uczniowie klasy VIII uczestniczyli w spotkaniu z panią Barbarą Bednarczyk i panem Markiem Chmielem – nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie – w ramach realizacji Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego.  Podczas spotkania ósmoklasiści zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz z ofertą edukacyjną liceum. Mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat dalszej nauki w liceum. Był to kolejny krok na trudnej drodze podejmowania niezwykle ważnej decyzji, dotyczącej decyzji o dalszym kształceniu po ukończeniu szkoły podstawowej. Uczniowie zostali także zaproszeni na Dni Otwarte, które odbędą się po egzaminach.

                                                                                                                  Tekst: Marta Lis

 


Informacje wprowadził: SP 2019-03-14 10:24:11

   

Wyjazd klasy VIII do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie  

,,Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia w Twoim życiu””

Konfucjusz

                14 marca 2019r. uczniowie klasy VIII uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez Pana Janusza Czernysza - pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie. Podczas spotkania uczniowie w atrakcyjny sposób zostali zapoznani z ,,zawodami przyszłości”. Ósmoklasiści dowiedzieli się jak ważne na rynku pracy są kompetencje uniwersalne takie jak komunikatywność, umiejętność pracy w grupie czy znajomość języków obcych.  Wyjazd został zorganizowany przez panią Martę Lis w ramach realizacji Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego.

                                                                                                                   Tekst: Marta Lis


Informacje wprowadził: SP 2019-03-19 10:08:25

   

Dni Otwarte w Zespole Szkół w Oleszycach z udziałem uczniów klasy VIII

    14 marca 2019r. uczniowie klasy VIII uczestniczyli w Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Oleszycach.  Na początku spotkania wszyscy zebrali się w szkolnej auli i zostali serdecznie powitani przez Panią Dyrektor Marię Baran. Następnie uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zaprezentowali imponujący zsynchronizowany  pokaz kelnerski. Przedstawiono także skecze kabaretowe. W dalszej części ósmoklasiści zwiedzając szkołę, brali udział w różnych konkursach i quizach.  Byli częstowani smakołykami przygotowanymi przez uczniów techników, obserwowali pokazy z użyciem sprzętu rolniczego i leśnego. Na koniec znów spotkali się na auli i wzięli udział w losowaniu nagród oraz obejrzeli film prezentujący ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2019/2020. Grupą uczniów opiekowały się Panie: Marzena Konopka i Marta Lis.

                                                                                                                    Tekst: Marta Lis


Informacje wprowadził: SP 2019-03-19 10:38:33

   

Informacje wprowadził: SP 2019-03-26 10:32:16

   

PŁYWANIE 2019

      Klasa III pod czujnym okiem ratownika rozpoczęła kurs nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać  - Jak ryba w wodzie.” Przed nimi ćwiczenia oswojenia z wodą z elementami nauki pływania oraz część rekreacyjna opierająca się na zabawie w wodzie.

      Kurs pływania odbywa się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - kryta pływalnia - "Wodny Świat" z pełnym zabezpieczeniem i ubezpieczeniem instruktorów pływania oraz ratowników wodnych.

                                                                                                           Tekst: J. Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2019-03-26 10:42:25

   

   Klasy I, II i III wraz z wychowawcami uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Dzieci brały aktywny udział w: pieczeniu babeczek, które same miały możliwość przygotować i udekorować oraz wyrobu cukierków.

                                                                                                               Tekst: J.Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2019-03-27 10:14:59

   

Aby wokół było czysto”

 

         W ramach społecznej akcji „Wiosna …ach to Ty 2019” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej podejmowali różnorodne działania promujące postawy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.  Uczniowie wraz z opiekunami uprzątnęli miejsca przylegające do placu szkolnego, chodniki w parku oraz tereny z których najczęściej korzystają.

       Wychowawcy klas i pozostali nauczyciele przeprowadzili na godzinach wychowawczych i lekcjach przyrody pogadanki kształtujące prawidłowe postawy, zachęcające do działań na rzecz poprawy estetyki najbliższego otoczenia.        

                                                                                                     Tekst: mgr Wanda Baran

                                                                                                                                            

Informacje wprowadził: SP 2019-03-29 08:43:24

Archiwum