Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
   

Szkolny Konkurs Recytatorski ,,STROFY O OJCZYŹNIE’’ 

       2 marca 2016r odbył się w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej Szkolny Konkurs Recytatorski ,,Strofy o Ojczyźnie”, którego organizatorami były: druhna phm Elżbieta Oleszycka i druhna phm Anna Furgała

Celem konkursu było:

-Kształtowanie postawy patriotycznej

- Wspieranie i promocja twórczości artystycznej zuchów i harcerzy

- Propagowanie piękna poezji  o Polsce
- Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji
- Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej
- Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim aktywności artystycznej.


Informacje wprowadził: SP 2016-03-08 12:19:38

  (Z) 


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

oraz błogosławieństwa Bożego

niech zmartwychwstały Chrystus

obudzi w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywi to, co jeszcze w nas martwe

i niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie

w radości i pokoju.

 

          Życzą

 

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego

w Krowicy Samej

 

 


Informacje wprowadził: SP 2016-03-24 08:00:02

  (Z) 

Zuchy i harcerze  z wizytą u Pana Wiesława Kapla Wójta Gminy Lubaczów

       21 marca zuchy z 15 Gromady Zuchowej ,,Płonące Iskierki” i harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej  wraz z druhnami  phm. Anną Furgała, phm.  Elżbietą Oleszycką ze Szkoły Podstawowej im. Poety ks. J. Twardowskiego w Krowicy Samej spotkali się z Panem Wójtem Gminy Lubaczów, aby przedstawić  petycję dotyczącą  zmian z zakresu ekologii w ,,Naszej Małej Ojczyźnie”-  Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Budomierz. Była to jednocześnie realizacja jednego z zadań Ogólnopolskiej Akcji  Ekologiczne ,,Florek”, w której drużyny biorą aktywny udział. Spotkanie z Panem Wójtem  odbyło się w miłej i ciepłej atmosferze. Pan Wójt dokładnie analizował każdy postulat petycji i pozytywnie przedstawiał swoją opinię. Bardzo wyczerpująco odpowiadał na pytania zuchów  i harcerzy. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania piosenek i pląsów.  Każdy  otrzymał pamiątkowy upominek od Pana Wójta.

                 Dziękujemy bardzo za tak wspaniałe spotkanie.

                        Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

                     Druhna Elżbieta Oleszycka,  Anna Furgała

 
 

Informacje wprowadził: SP 2016-03-24 09:42:32

Archiwum