Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

„Źle mówić lub pisać, to znaczy

krzywdzić swoją mową wszystkich, którzy ją budowali”

Janusz Korczak

 

Szkolny Konkurs

,,Mały Mistrz Ortografii”

klas II-III

 

 Dnia 29.04.2014r,w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas II-III.

     Celem konkursu było:

- zainteresowanie uczniów ortografią,

- rozbudzanie czujności ortograficznej wśród uczniów,

- podnoszenie umiejętności ortograficznych,

- stosowanie w praktyce elementów wiedzy w zakresie ortografii,

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- rozwijanie uzdolnień uczniów,

- ćwiczenie wytrwałości,

- integracja uczniów klas II i III.

 
Do konkursu przystąpiło 13 uczniów  klas II-III.

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały: Pani mgr Jadwiga

Chomyszyn, Pani mgr Elżbieta Oleszycka.

Po sprawdzeniu testów, komisja przyznała miejsca i wytypowała do

nagród tych uczniów, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością

pisowni polskiej pod względem ortografii.
 
 I miejsce –Małgorzata Truchan  kl. III

 II miejsce -Dawid Antosz  kl. II

 III miejsce-Sebastian Gasiński i Mateusz Śmigielski  kl. III

Wyróżnienie otrzymali: Mateusz Lasowy  kl. II i Magda Ryś kl. III.
 

Pozostali uczniowie za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gratulacje i życzymy sukcesów w dalszej nauce ortografii.


Informacje wprowadził: SP 2014-05-08 13:35:39