Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

                                             „ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY”

     Wody pitnej brakuje wielu ludziom na całym świecie. "Dzień Wody"to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.  W ramach akcji Światowy Dzień Wody z PAH  19 marca 2021r. celebrowaliśmy Dzień Wody w naszej szkole.  Koordynatorami akcji były panie M. Nowosiadło i D. Kowaliszyn.  Zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele  klas młodszych, którzy przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny. Klasa pierwsza zaśpiewała piosenkę o rzece, odczytała hasła o oszczędzaniu i szanowaniu wody. Klasa druga przedstawiła pouczającą inscenizację „Bajka o wędkarzu i smutnej rybce”. Klasa trzecia recytowała wiersz J. Brzechwy „Kłótnia rzek”. Uczniowie wykonali również piękne plakaty o poszanowaniu wody, które stanowiły tło dekoracji . Druga cześć obchodów Dnia Wody miała miejsce w bibliotece szkolnej, gdzie dzieci wyszukiwały informacje  o zbiornikach wodnych w encyklopediach i leksykonach. Słuchały i czytały wiersze, w których myślą przewodnią była woda. 
Celem akcji było podniesienie świadomości dzieci, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.


Informacje wprowadził: SP 2021-03-24 09:40:41