Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

BETLEJEMSKIE  ŚWIATEŁKO  POKOJU 2020 jest w Krowicy.

                  Harcerze z 9 Drużyny Harcerskiej 20 grudnia podczas mszy uroczyście wnieśli Betlejemskie Światełko Pokoju do kościoła. Historia światełka zaczyna się w Betlejem. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystusa. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. Nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W tym roku hasłem przewodnim akcji jest „Światło służby”. Ma ono związek z  pandemią. Chcemy, żeby każdy, do kogo dotrze światło, otworzył oczy, spojrzał na potrzeby innych i tak jak harcerze bezinteresownie niósł pomoc bliźnim.

Przekazując światło do naszej parafii, dla wszystkich mieszkańców;
Życzymy: Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Niech płonień Betlejemskiego Światła prowadzi Was
ku dobrym dniom i oświetla Waszą drogę i daje pokój. 
                                                                                                                                         
                                                             Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Druhna: E. Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2020-12-28 08:58:59