Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

27. Akcja Sprzątania Świata za nami!

Tegoroczna 27. Akcja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego aktywnie uczestniczyli po raz kolejny w tych działaniach.
W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 100 uczniów wraz z przedszkolakami, nauczycielami i wychowawcami, którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie działań w swoich grupach klasowych.

Sprzątaliśmy: plac szkolny, okoliczne tereny i park wokół szkoły. Każda klasa posadziła też swoje drzewko w ramach akcji #sadziMy.  Sadzonki zostały nam przekazane przez Nadleśnictwo Lubaczów.

W szkole został zorganizowany i przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział we wszystkich tych działaniach.

Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.

Przeprowadzona akcja odbyła się w oparciu o przestrzeganie wytycznych wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i z wykorzystaniem materiałów (rękawiczki, worki na odpady), w które zaopatrzyła naszą placówkę Gmina Lubaczów.

Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji była pani Małgorzata Nowosiadło.

Zapraszamy do naszej fotorelacji.

                                                                                                                                 


Informacje wprowadził: SP 2020-09-21 12:39:27