Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Jubileusz 85-lecia zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego                                     w Krowicy Samej

     14 października społeczność Krowicy  świętowała jubileusz 85-lecie konsekracji  drewnianego kościoła pw. Przemieniania Pańskiego. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w zabytkowym kościele, w której uczestniczyli  mieszkańcy wsi, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej i OSP w Krowicy Hołodowskiej, harcerze oraz zaproszeni goście.  

    Druga część wspólnego świętowania odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej. Tam o godz. 15.00 uczestnicy spotkania mogli obejrzeć występ uczniów zespołu „Gwiazdki” z  miejscowej Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego, którzy pod opieką Pani Jadwigi Chomyszyn przygotowali montaż słowno-muzyczny o historii kościoła. Dzieciom towarzyszył Zespół Śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej.       

   Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel,  który opowiedział o wszelkich pracach naprawczych i konserwatorskich oraz o działaniach jakie zostały podjęte aby ten obiekt nie uległ degradacji i zniszczeniu. Głos zabrała również Maria Kowaliszyn, dyrektor miejscowej szkoły, która podziękowała wszystkim zaangażowanym  w  prace na rzecz zachowania drewnianego kościoła w jak najlepszym stanie.

    Na zakończenie uczestnicy jubileuszu wysłuchali recitalu Gaby Janusz, polskiej wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów.


                                                                                Tekst: mgr Jadwiga Chomyszyn


Informacje wprowadził: SP 2018-10-18 09:17:36