Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Wojewódzka Gala Dnia Edukacji Narodowej

 

       Dnia 15 października 2018 r. Podkarpacki Kurator Oświaty na uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przemyślu odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej Panią Marię Kowaliszyn – dyrektora i Panią Elżbietę Oleszycką – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej   w Krowicy Samej. Medale zostały przyznane  w uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej , za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej.

      Ponadto Pani Elżbieta Oleszycka w uznaniu za osiągnięcia, sukcesy zawodowe w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z rąk Pani Małgorzaty Rauch odebrała nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Panie odebrały również gratulacje oraz róże z rąk Posłów na Sejm RP Pana Marka Rząsy i Pana Andrzeja Matusiewicza.


Informacje wprowadził: SP 2018-10-16 14:19:57