Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Akcja – Segregacja !

2 x więcej , 2  x czyściej

     Promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszamy negatywny wpływ na najbliższe otoczenie – to jedna z metod pracy wychowawczej w naszej szkole.

     Tak więc jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania świata – Polska 2018. 21 września uprzątnięto teren wokół szkoły, park, wszystkie pobocza dróg oraz plac wokół cmentarza.

    W szkole odbyła się też kampania informacyjna w celu przeprowadzenia działań, dzięki którym zwiększy się ilość odpadów gromadzonych w segregacji, a także czystość tak zbieranych odpadów. 

 

                                                                                                     Tekst:  mgr Wanda Baran

 

                                                                                       


Informacje wprowadził: SP 2018-09-26 11:43:21