Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

 

Akcja „Sprzątanie świata 2017”

 

            Jak co roku Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej brała czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Nie ma śmieci-są surowce”.

            Celem tegorocznej Akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenia ich surowcowego potencjału. Nie mogą one kończyć jako „śmieci”- na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny
z powrotem trafić do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym. Z takim przesłaniem nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili kampanie informacyjną w każdej klasie. Na lekcjach przyrody i godzinach wychowawczych odbyły się prelekcje oraz pogadanki, inspirując uczniów do działania na rzecz środowiska jak też promowania selektywnej zbiórki.

          W dniach 15-17 września uczniowie naszej szkoły, pod czujnym okiem nauczycieli uprzątnęli najbliższe otoczenie (pobocza dróg, park, plac szkolny, okolice cmentarza). Dla bezpieczeństwa uczestników, każdy otrzymał rękawice oraz worki z przeznaczeniem na zbiórkę odpadów.

            Propagując przesłanie „Nie ma śmieci-są surowce” na korytarzach rozwieszono plakaty oraz wykonano gazetki ukazujące korzyści z segregacji odpadów oraz poszanowania środowiska. Zaplanowano też konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej oraz wycieczki do sortowni odpadów i oczyszczalni ścieków.

 

                                                                                                Koordynator

                                                                                              mgr Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2017-09-21 08:53:16