Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  
Sprzątanie świata
 ,, Podaj dalej… drugie życie odpadów ‘’ to hasło tegorocznej akcji Sprzątanie świata, W której jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Całą akcję poprzedziły pogadanki i prelekcje, których celem było promowanie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie zaopatrzeni w worki i rękawice sprzątnęli najbliższe otoczenie szkoły, park, pobocza dróg i ulic oraz okolice cmentarza. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas sprzątania czuwali nauczyciele. Udział i zainteresowanie akcją wśród uczniów świadczy o dużej świadomości ekologicznej i chęci życia w środowisku czystym i estetycznym.
     Kordynator
     Wanda Baran

Informacje wprowadził: SP 2016-09-26 13:17:55