Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Wycieczka do Młynów i Sikorówki

 

 

         21.09.2016 roku uczniowie naszej szkoły wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół Gminy Lubaczów uczestniczyli w wycieczce do Młynów i Sikorówki. Kierując się hasłem tegorocznej akcji Sprzątanie świata ,, Podaj dalej… drugie życie odpadów ‘’. Gmina Lubaczów zorganizowała wycieczkę do sortowni odpadów komunalnych oraz do szkółki leśnej- Sikorówka. W sortowni odpadów w Młynach uczniowie zostali oprowadzeni po zakładzie i zapoznali się z procesem  sortowania, przetwarzania i składowania odpadów komunalnych.  Kolejnym punktem wycieczki był przyjazd do szkółki leśnej Sikorówka. Tam uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z gospodarką w szkółce leśnej oraz problemem śmiecenia w lasach.    Uwiecznieniem wycieczki był wspólny poczęstunek przy ognisku. Każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci materiałów edukacyjnych oraz sadzonkę drzewa. Pełni wrażeń i bogatsi o wiedzę w zakresie segregacji śmieci i systemom gospodarowania odpadami wrócili bezpiecznie do domów.

 

Opiekun Wycieczki 

Wanda Baran


Informacje wprowadził: SP 2016-09-26 13:31:10