Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Dzień Profilaktyki
 

     „Żyję zdrowo” to hasło, pod którym przebiegał tegoroczny Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej im Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej. Impreza odbyła się 14 czerwca 2016r., a jej głównymi celami były profilaktyka uzależnień oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Program tego dnia przedstawiał się następująco: najpierw uczniowie naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie pt. „Kronika straconych przez uzależnienia postaci bajkowych”, w którym znane postaci z bajek opowiadały o swoich problemach z nałogami. Następnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie wygłosili ciekawą i pouczająca pogadankę na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Ostatnim punktem Szkolnego Dnia Profilaktyki było podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Żyję zdrowo, to znaczy…”, który został ogłoszony trzy tygodnie wcześniej przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy zgłosili ponad 40 prac. Najlepsze prace zostały nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy Lubaczów. Koordynatorem Szkolnego Dnia Profilaktyki była Pani Anna Horiwnyk.


Informacje wprowadził: SP 2016-06-22 14:22:12