Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Sadzenie lasu

 

      14 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły a zarazem członkowie Ligii Ochrony Przyrody, wraz z opiekunem p. Wandą Baran brali udział  w sadzeniu lasu na terenie kompleksu leśnego w Krowicy Samej.

      Koordynatorem  akcji byli pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów oraz myśliwi Koła Łowieckiego „Ryś”. Uczniowie pod czujnym okiem leśniczych  i myśliwych posadzili 200 sztuk sadzonek drzew iglastych i liściastych.

      Po zakończonej pracy uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który zasponsorowali myśliwi. Wspólne pieczenie kiełbasek było okazją do zadawania pytań oraz pogadanki na temat gospodarki leśnej- korzyściach, a także problemach związanych z zalesianiem i funkcjonowaniem lasów. Świadomi dobrze wykonanej pracy, wszyscy bezpieczni, pod okiem opiekuna, wrócili do domów.

 

Opiekun LOP

mgr Wanda Baran

 

                                                                               


Informacje wprowadził: SP 2016-04-21 13:21:43