Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Finał kampanii Sprzątanie Świata- 2015 

      Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej byli uczestnikami 22 kampanii Sprzątania Świata.

      W tym roku akcja ta przebiegała pod hasłem „Wyprawa-Poprawa”. Wstępem do praktycznego sprzątania były przeprowadzone na lekcjach pogadanki na temat idei tej akcji. Nauczyciele przypominali uczniom o obowiązującym w naszej gminie systemie gospodarowania odpadami oraz zasadach selektywnej zbiórki odpadów. Szczególnie przypominano, iż każdy kto segreguje śmieci przyczynia się do ochrony środowiska a segregacja to czysty zysk.

     W dniach 16- 18 września zorganizowano praktyczne Sprzątanie Świata. Uprzątnięto okolice parku, szkoły, cmentarza, oraz pobocza dróg w najbliższym otoczeniu. Zlokalizowano też miejsce gdzie zalegają śmieci.

     Dzięki wsparciu Gminy Lubaczów (dostarczono worki na odpady i rękawiczki) uczniowie mogli praktycznie podczas zbiórki śmieci, sortować je do odpowiednich worków.

     Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem całej akcji czuwali wszyscy nauczyciele.

 

                                                                                                    Koordynator: Wanda Baran 


Informacje wprowadził: SP 2015-09-21 14:38:45