Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Zuchowo –harcerska majówka z udziałem

Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa

,,Patriotyzm jest w nas”
 

        29 kwietnia 2015r odbyła się w naszej szkole  zbiórka 15 Gromady   Zuchowej ,,Płonące Iskierki’,9 Drużyny Harcerskie pod kierunkiem druhny  pdh Anny Furgała, pdh Elżbiety Oleszyckiej, z udziałem Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa w obecności Pani Dyrektor szkoły mgr Marii Kowaliszyn.                                                                                                                                  Zbiórka poświęcona była majowym świętom. Harcerze z Kręgu Seniora opowiedzieli gawędy oraz jak obchodzone były święta 1 maja ,3maja kiedy oni byli w wieku zuchów i harcerzy. Wspólnie recytowaliśmy wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka’’, a także zuchy i harcerze recytowali wiersze o Ojczyźnie,  symbolach narodowych. Po wspólnych śpiewach piosenek harcerskich tych starszych, zapomnianych i tych nowych, współczesnych odbyła się majsterka zuchowo-harcerska, robiliśmy chorągiewki, kwiaty w naszych narodowych  barwach.    Radośni i z większymi doświadczeniami zdobytymi na zbiórce pożegnaliśmy się iskierką przyjaźni. Tradycją jest,    że nasze drużyny działające w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego organizują  co roku takie zbiórki z udziałem harcerzy z Harcerskiego Kręgu Seniora ZHP z Lubaczowa.

Opracowała: mgr Elżbieta Oleszycka  


Informacje wprowadził: SP 2015-05-13 13:50:19