Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

Jesteśmy już uczniami!!
 

            10 października 2014r. w  obecności zaproszonych gości: przedstawiciela Urzędu Gminy Lubaczów Pani Agaty Antonik, sołtysa wsi Krowica Sama Pana Marka Bojarskiego, Pani dyrektor szkoły Marii Kowaliszyn, nauczycieli, rodziców  oraz całej społeczności uczniowskiej z piosenką: ,,Witaj szkoło, nasza dobra szkoło’’  pierwszoklasiści rozpoczęli swój występ. W odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach, pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytacje wierszy, taniec, umiejętności  edukacyjne, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

                 Po zakończonej części artystycznej  w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali: być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie   Pani dyrektor Maria Kowaliszyn specjalnym, czarodziejskim ołówkiem pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej, a wychowawczyni Pani Elżbieta Oleszycka wręczyła pamiątkowe dyplomy ,,Pasowanie na ucznia.”  Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście oraz rodzice  wręczając upominki.

                 To było prawdziwe Święto, do którego będziemy powracać przez całe nasze życie. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci nowo pasowanych uczniów, rodziców i wychowawcy.  

 

Opracowała:

 

mgr Elżbieta Oleszycka


Informacje wprowadził: SP 2014-10-20 15:32:48